Zespół Szkół Sportowych w Człuchowie od początku swego istnienia stara się pomagać dzieciom i młodzieży w rozwoju oraz kreowaniu postaw sportowych i twórczych. W swoich założeniach szkoła odwołuje się do starożytnej maksymy "Kalos Kagatos" - harmonia umysłu, ducha i ciała. Absolwent szkoły sportowej powinien nie tylko dbać o osiągnięcia sportowe, ale także zdawać sobie sprawę jak ważna jest współpraca w grupie rówieśników, tolerancja, poszanowanie innych, wytrwałość, odpowiedzialność za siebie i innych. Podejmowane są wszelkie starania, aby proces edukacji i wychowania przebiegał harmonijnie.

Zespół Szkół Sportowych w Człuchowie to nowa szkoła z nowoczesną bazą dydaktyczną, wysoko wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną i trenerską, atrakcyjnym zapleczem sportowym oraz solidną edukacją językową,  stołówką i bursą dla uczniów spoza Człuchowa.

Dzięki wszechstronnej działalności  Zespołu Szkół Sportowych uczniowie mają szansę  nie tylko rozwijać sprawność fizyczną i uzdolnienia ruchowe, dbać o zdrowie, wyjeżdżać na zawody oraz obozy sportowe, ale też uczestniczyć w różnorodnych formach edukacji informatycznej, europejskiej, kulturowej czy artystycznej. Organizacja nauczania planowana jest w taki sposób, by stworzyć uczniom optymalne warunki umożliwiające łączenie treningów sportowych z zajęciami dydaktycznymi.  Szkoła stawia na nowoczesność, czego dowodem jest dziennik elektroniczny, bogaty zbiór pomocy dydaktycznych (w przewadze multimedialnych) oraz ogólnodostępna sieć Wi-Fi. W szkole funkcjonuje świetlica. Młodzież objęta jest także specjalistyczną opieką medyczną, psychologiczną i pedagogiczną. Uczniowie spoza Człuchowa mają zapewnione całodzienne wyżywienie i zakwaterowanie w bursie.

W szkole realizowany jest zarówno ukierunkowany jak i specjalistyczny etap szkolenia sportowego. Etap ukierunkowany ma na celu ujawnienie predyspozycji i uzdolnień kwalifikujących uczniów do szkolenia w określonej dyscyplinie lub dziedzinie sportu.
W roku szkolnym 2017/2018 proponuje się szkolenie sportowe w następujących dyscyplinach: pływanie, kajakarstwo, piłka siatkowa, piłka koszykowa, piłka nożna (chłopców i dziewcząt),gimnastyka sportowa. W ramach UKS prowadzone są zajęcia z tańca, dżudo, tenisa ziemnego. Wszystkie one odbywają się na nowoczesnych obiektach sportowych takich jak: sala gimnastyczna, basen sportowy, pełnowymiarowa hala sportowa, stadion lekkoatletyczny z bieżnią tartanową, wielofunkcyjne boisko do gier zespołowych, sztuczne lodowisko, kort tenisowy i ścianka wspinaczkowa. W szkole funkcjonuje S.O.S oraz juniorskie drużyny piłkarskie.

Aby dołączyć do grona uczniów Szkoły Podstawowej Sportowej lub Liceum Ogólnokształcącego Sportowego należy wziąć udział w próbie sprawności fizycznej, wykazać się dobrym stanem zdrowia oraz złożyć odpowiednie dokumenty, które są do pobrania na stronie www.zss.czluchow.org.pl oraz w sekretariacie szkoły. Dla wszystkich zainteresowanych szkoła otwiera swoje drzwi w ramach Dni Otwartych (więcej szczegółów na stronie internetowej i pod numerem telefonu 598221157 lub 784947472).

Uczniom, którzy skorzystają z oferty szkoły, gwarantuje się: wysoki poziom nauczania, zdobycie wiedzy zapewniającej prawidłowe przygotowanie do  egzaminów zewnętrznych, możliwość poszerzania wiedzy i umiejętności poprzez udział w licznych kołach przedmiotowych i zainteresowań, szkolenie sportowe wymiarze 10 godzin tygodniowo  ze sprawdzoną i wykwalifikowaną kadrą trenerską, jeden bezpłatny pełnowartościowy posiłek dziennie, możliwość udziału w obozach sportowych.

Szkoła  pomaga kształtować charakter oraz rozwijać różnorodne talenty i umiejętności – działając w myśl maksymy "Sport -  najlepszą szkołą charakteru".