OPŁATY ZA POSIŁKI

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła organizuje zakwaterowanie i wyżywienie dla osób mieszkających w bursie oraz jeden pełnowartościowy posiłek dziennie dla uczniów dojeżdżających i uczących się w miejscu zamieszkania.

Od 1 stycznia 2018r  uczniowie mieszkający w bursie opłatę za zakwaterowanie i wyżywienie regulują w PBS Człuchów, natomiast uczniowie dojeżdżający oraz uczący się w miejscu zamieszkania, wpłat dokonują przelewem na konto szkoły:

 

Bank Spółdzielczy w Człuchowie, nr konta:  59 9326 0006 0013 9827 2000 0010

W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko osoby korzystającej z posiłku, uczeń której klasy, miesiąc za który dokonywana jest wpłata

 

Np.   JAN KOWALSKI, KLASA II A SPS, POSIŁKI STYCZEŃ 2018

 

Opłaty za posiłki wnosi się w okresach miesięcznych za cały miesiąc z góry. Wpłaty dokonywane są do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie z posiłków (np. do 25 grudnia 2017r za styczeń 2018r)

 

LUTY 2018r. (12.02-28.02.2018r.)

 

13 dni x 3,00 zł = 39,00 zł dla uczniów kl. I-VI SPS
13 dni x 5,00 zł = 65,00 zł dla uczniów kl. VII SPS, GimS i LOS

 

UWAGA!

W przypadku planowanej nieobecności lub rezygnacji z obiadów dziecka w danym miesiącu rodzice proszeni są o pomniejszenie kwoty o 3,00zł/5,00 zł za każdy dzień  i zgłoszenie tego do sekretariatu.

 

Nieobecność ucznia  musi być zgłoszona w sekretariacie szkoły  pisemnie przez rodzica/pełnoletniego ucznia zgodnie z terminem wskazanym w § 5 regulaminu opłat:


- e-dziennik – Pracownicy: p. Magdalena Kaszubowska, p. Katarzyna Łabęcka
- e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
- osobiście – kl. I-VI SPS sekretariat w budynku A, kl. VII SPS, GimS i LOS sekretariat w budynku B.

Uczniowie mieszkający w bursie zgłoszenia nieobecności dokonują w Powiatowej Bursie Szkolnej w Człuchowie.

 

DEKLARACJE NA POSIŁKI

Rodzice, którzy złożyli deklaracje dot. warunków korzystania z posiłków tylko na m-c styczeń, a chcą korzystać w kolejnych miesiącach zobowiązani są do złożenia deklaracji  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 stycznia 2018r.

 

 Osoby, które zdecydowały się korzystać z posiłków i złożyły deklaracje po 5 stycznia 2018r. posiłek otrzymają dopiero od miesiąca lutego 2018r.Termin złożenia deklaracji dla nowych osób upływa w nieprzekraczalnym terminie 22 stycznia 2018r.

 

 

 

Pliki do pobrania:

DEKLARACJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW KORZYSTANIA Z POSIŁKÓW

REGULAMIN OPŁAT ZA POSIŁKI W ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH W CZŁUCHOWIE

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/PEŁNOLETNIEGO* UCZNIA O REZYGNACJI
Z POSIŁKÓW  W SZKOLE

OŚWIADCZENIE WYCHOWAWCY/NAUCZYCIELA O NIEKORZYSTANIU
Z POSIŁKU PRZEZ UCZNIÓW Z POWODU WYCIECZKI/IMPREZY

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/PEŁNOLETNIEGO UCZNIA O NIEKORZYSTANIU PRZEZ DZIECKO Z POSIŁKÓW Z POWODU NIEOBECNOŚCI W SZKOLE