polisa nr 92102058 - Bezpieczny.pl
data obowiązywania polisy: 01.09.2017 do 31.08.2018
wariant ubezpieczenia IV składka 58 zł zakres w załączeniu plus ogólne warunki ubezpieczenia

Szczegółowa informacja o zgłaszaniu szkód
https://bezpieczny.pl/szkoda-nnw-szkolne

Poniżej informacją dotycząca zgłoszenia najczęściej występujących zdarzeń:

Jakie dokumenty należy złożyć?

  1. wypełniony wniosek o wypłatę świadczenia. Uwaga: tylko w przypadku przesyłania dokumentacji szkody drogą elektroniczną, bądź listowną,
  2. kserokopia dokumentacji medycznej z przychodni, szpitala potwierdzająca udzielenie pierwszej pomocy i przebieg leczenia w związku z zaistniałym zdarzeniem, będącym przedmiotem zgłoszonego roszczenia,
  3. kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość Ubezpieczonego, w przypadku gdy Ubezpieczony jest pełnoletni, lub kserokopia dokumentu przedstawiciela ustawowego Ubezpieczonego, w przypadku gdy Ubezpieczony jest niepełnoletni,
  4. protokół powypadkowy (sporządzony np. przez Ubezpieczającego) lub protokół policyjny(opcjonalnie),
  5. inne dokumenty niezbędne do stwierdzenia zasadności roszczenia wskazane przez Towarzystwo,
  6. numer rachunku bankowego (niezbędny w przypadku zgłoszenia szkody on-line),

Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez jedną z trzech możliwości:

  1. Zgłoszenie szkody on-line  - https://axa.pl/zgloszenie-z-ubezpieczenia-nnw-azs-pttk-szkolnego-bezpiecznypl-edupolisapl/
  2. Zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3. Przesłać drogą listowną na adres:AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.ul. Chłodna 5100-867 Warszawa- Infolinia AXA [pn-pt 8-19]: 801 200 200 | (22) 555 00 00*
- Infolinia Bezpieczny.pl [pn-pt 8-16]: (58) 718 92 53*

Druki:

Druk zgłoszenia szkody

Ubezpieczenie wariant 4

Tabela uszczerbku

Warunki ubezpieczenia