Najmłodsi uczniowie naszej szkoły z klas I-III wybrali Prezydium Małego Samorządu Uczniowskiego. Przewodniczącą została Maja Nieżorawska z klasy III c. Rolę Zastępcy Przewodniczącego pełnić będą :  Kolaszewski Aleksy- klasa III a oraz Julia Osiowy- klasa IIIb. Wybrane osoby zgodziły się reprezentować wszystkich uczniów klas I-III   i aktywnie uczestniczyć w pracach na rzecz szkoły.  Serdecznie gratulujemy wybrańcom, życząc wytrwałości i pomysłowości w organizowaniu zaplanowanych obietnic.

Czytaj więcej: Wybory do Prezydium Małego SU

Nasza szkoła odpowiedziała na apel Rzecznika Praw Dziecka i wzięła udział w obchodach Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka. Do organizacji tego dnia zgłosiło się ponad 300 placówek. Rzecznik wybrał 23 placówki z całej Polski a w tym zaszczytnym gronie jesteśmy i my! Nasi uczniowie przez cały tydzień poznawali swoje prawa, a podsumowanie stanowi wiersz, do którego przeczytania zapraszamy.

  • Page1

Czytaj więcej: Jesteśmy wśród najlepszych!