Święto to wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych. Powstało z inicjatywy będącej protestem przeciwko konfliktowi zbrojnemu pomiędzy Egiptem a Izraelem. Jego idea do dziś jest niezmienna – bądźmy dla siebie życzliwi, rozwiązujmy problemy w sposób pokojowy, a nie siłowy.

 My również szczególnie uczciliśmy ten dzień, dzięki tablicy przygotowanej przez Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Sportowych. Mieliśmy wspaniałą okazję by wywołać uśmiech na twarzach pracowników i uczniów szkoły, poprzez miłe pozdrowienia czy życzenia zawieszone na Tablicy życzeń i pozdrowień.

Czytaj więcej: Hello World Day czyli Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień

Najmłodsi uczniowie naszej szkoły z klas I-III wybrali Prezydium Małego Samorządu Uczniowskiego. Przewodniczącą została Maja Nieżorawska z klasy III c. Rolę Zastępcy Przewodniczącego pełnić będą :  Kolaszewski Aleksy- klasa III a oraz Julia Osiowy- klasa IIIb. Wybrane osoby zgodziły się reprezentować wszystkich uczniów klas I-III   i aktywnie uczestniczyć w pracach na rzecz szkoły.  Serdecznie gratulujemy wybrańcom, życząc wytrwałości i pomysłowości w organizowaniu zaplanowanych obietnic.

Czytaj więcej: Wybory do Prezydium Małego SU