Szkoła Podstawowa Sportowa – Programy nauczania 2016-2017

 

KLASA 1 SPS

ROK SZKOLNY 2016/2017                                                                                                                

Lp.

Przedmiot

Nazwa programu

Numer programu

1.

Język angielski

Program nauczania j. angielskiego I-III I etap edukacyjny nowa podstawa programowa

02/SP/JA/2013

2.

Język włoski

Program nauczania języka włoskiego dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej

01/SP/JW/2014

3.

Język niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego dla klas I-III oraz IV-VI szkoły podstawowej

01/SP/JN/2014

4.

Wychowanie fizyczne

Program nauczania pływania klas I- III SPS

 

01a/ SP/EW/2013

 

5.

Edukacja wczesnoszkolna

Doświadczenie świata, edukacja wczesnoszkolna. Program nauczania dla I etapu kształcenia.

Program nauczania wychowania fizycznego w klasach I- III SPS

03/SP/EW/2014

 

03a/SP/EW/2014

6.

Wychowanie fizyczne

Własny program nauczania z gimnastyki i elementów akrobatyki sportowej

04/SP/EW/2015

 

KLASA 2 SPS

ROK SZKOLNY 2016/2017                                                                                                                

Lp.

Przedmiot

Nazwa programu

Numer programu

1.

Język angielski

Program nauczania j. angielskiego I-III I etap edukacyjny nowa podstawa programowa

02/SP/JA/2013

2.

Język włoski

Program nauczania języka włoskiego dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej

01/SP/JW/2014

3.

Język niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego dla klas I-III oraz IV-VI szkoły podstawowej

01/SP/JN/2014

4.

Wychowanie fizyczne

Program nauczania pływania klas I- III SPS

 

01a/ SP/EW/2013

 

5.

Edukacja wczesnoszkolna

Doświadczenie świata, edukacja wczesnoszkolna. Program nauczania dla I etapu kształcenia.

Program nauczania wychowania fizycznego w klasach I- III SPS

03/SP/EW/2014

 

03a/SP/EW/2014

6.

Etyka

Program własny nauczania etyki dla I etapu edukacji

04/SP/EW/2014

 

KLASA 3 SPS

ROK SZKOLNY 2016/2017                                                                                                

Lp.

Przedmiot

Nazwa programu

Numer programu

1.

Edukacja wczesnoszkolna

 

 

 

Doświadczenie świata, edukacja wczesnoszkolna. Program nauczania dla I etapu kształcenia.

Program nauczania wychowania fizycznego w klasach I- III SPS

 

Program nauczania pływania klas I- III SPS

 

Program nauczania wychowania fizycznego w klasach I- III SPS

01/SP/EW/2013

 

 

01a/ SP/EW/2013

 

01b/SP/EW/2014

 

2.

Język angielski

 

Program nauczania j. angielskiego I-III I etap edukacyjny nowa podstawa programowa

02/SP/JA/2013

3.

Język włoski

Program nauczania języka włoskiego dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej

01/SP/JW/2014

4.

Język niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego dla klas I-III oraz IV-VI szkoły podstawowej

01/SP/JN/2014

5.

Etyka

Program własny nauczania etyki dla I etapu edukacji

04/SP/EW/2014

 

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA DLA KLASY 4 SPS

ROK SZKOLNY 2016/2017

Lp.

Przedmiot

Nazwa programu

Numer programu

1.

Język polski

Program nauczania j. polskiego w klasach 4 – 6 Słowa z uśmiechem

Autorzy: E. Harwatch, A. Żegleń

WSiP

01/SP/JP/2012

2.

przyroda

Przyrodo, witaj! Program nauczania przyrody do szkoły podstawowej; autorzy: E. Gromek, E. Kłos, W. Kofta, E. Laskowska, A. Melson;

WSiP

02/SP/P/2012

3.

Historia i społeczeństwo

Klucz do historii. Program nauczania historii i społeczeństwa w szkole podstawowej

Małgorzata Lis

WSiP

03/SP/H/2015

4.

matematyka

Program nauczania: Matematyka 2001. Szkoła podstawowa.

J.Chodnicki, M. Dąbrowski, A. Pfeiffer

WSiP

04/SP/M/2015

5.

Zajęcia techniczne

Program nauczania II etap edukacyjny” Bądź bezpieczny na drodze”

B. Bogacka- Osińska, D. Łazukiewicz

WSiP

05/SP/ZT/2015

6.

Zajęcia komputerowe

Lekcje z komputerem. Program nauczania dla klas 4-6 szkoły podstawowej.

W. Jochemczyk, I. Krajewska- Kranas

WSiP

06/SP/ZK/2015

7.

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej. II etap edukacyjny; M. Ellis, A. Rak;

Wyd. Oxford

07/SP/JA/2012

8.

Wychowanie fizyczne – gry zespołowe

Autorski program z wychowania fizycznego do szkoły podstawowej dla klas IV - VI

08/SP/WF/2012

 

9.

Wychowanie fizyczne - pływanie

Program nauczania pływania klas IV – VI Edmunda Bartkowiaka

09/SP/WF/2012

 

10.

plastyka

Program nauczania plastyki dla II etapu edukacyjnego

12/SP/P/2012

 

11.

muzyka

Klucz do muzyki. Program nauczania muzyki dla klas 4-6 szkoły podstawowej.

K. Jakóbczak- Drążek, U. Smoczyńska

WSiP

07/SP/Mu/2015

12.

Zajęcia pozalekcyjne z lekkiej atletyki

Program zajęć pozalekcyjnych z lekkiej atletyki

01/ZSS/WF/2012

13.

Wychowanie fizyczne - kajakarstwo

Własny program wychowania fizycznego Szkoły Podstawowej Sportowej profil - kajakarstwo

02/ZSS/WF/2014

14.

Język niemiecki

Program Nauczania Języka Niemieckiego w klasach IV – VI szkoły podstawowej – kurs dla początkujących naukę.

Autor: Anna Potopowicz

05/SP/JN/2015

 

 

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA DLA KLASY 5 SPS

ROK SZKOLNY 2016/2017

 

Lp.

Przedmiot

Nazwa programu

Numer programu

1.

Język polski

Program nauczania j. polskiego w klasach 4 – 6 Słowa z uśmiechem

Autorzy: E. Harwatch, A. Żegleń; WSiP

01/SP/JP/2012

2.

Przyroda

Przyrodo, witaj! Program nauczania przyrody do szkoły podstawowej; autorzy: E. Gromek, E. Kłos, W. Kofta, E. Laskowska, A. Melson; WSiP

02/SP/P/2012

3.

Historia i społeczeństwo

Klucz do historii. Program nauczania historii i społeczeństwa w szkole podstawowej

Małgorzata Lis

WSiP

03/SP/H/2015

4.

matematyka

Program nauczania: Matematyka 2001. Szkoła podstawowa.

J.Chodnicki, M. Dąbrowski, A. Pfeiffer

WSiP

04/SP/M/2015

5.

Zajęcia techniczne

Program nauczania II etap edukacyjny” Bądź bezpieczny na drodze”

B. Bogacka- Osińska, D. Łazukiewicz

WSiP

05/SP/ZT/2015

6.

Zajęcia komputerowe

Lekcje z komputerem. Program nauczania dla klas 4-6 szkoły podstawowej.

W. Jochemczyk, I. Krajewska- Kranas

WSiP

06/SP/ZK/2015

7.

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej. II etap edukacyjny; M. Ellis, A. Rak;

Wyd. Oxford

07/SP/JA/2012

8.

Język niemiecki

Program Nauczania Języka Niemieckiego w klasach IV – VI szkoły podstawowej – kurs dla początkujących naukę.

Autor: Anna Potopowicz

05/SP/JN/2015

9.

Wychowanie fizyczne – gry zespołowe

Autorski program z wychowania fizycznego do szkoły podstawowej dla klas IV - VI

08/SP/WF/2012

 

10.

Wychowanie fizyczne – pływanie

Program nauczania pływania klas IV – VI Edmunda Bartkowiaka

09/SP/WF/2012

 

11.

Plastyka

Program nauczania plastyki dla II etapu edukacyjnego

autor Beata Mikulik

12/SP/P/2012

12.

Muzyka

Klucz do muzyki. Program nauczania muzyki dla klas 4-6 szkoły podstawowej.

K. Jakóbczak- Drążek, U. Smoczyńska

WSiP

07/SP/Mu/2015

13.

Zajęcia pozalekcyjne z lekkiej atletyki

Program zajęć pozalekcyjnych z lekkiej atletyki

01/ZSS/WF/2012

14.

Wychowanie fizyczne - kajakarstwo

Własny program wychowania fizycznego Szkoły Podstawowej Sportowej profil - kajakarstwo

02/ZSS/WF/2014

 

 

 

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA dla klasy 6 SPS

ROK SZKOLNY 2016/2017

 

Lp.

Przedmiot

Nazwa programu

Numer programu

1.

Język polski

Program nauczania języka polskiego w klasach 4 – 6 Słowa z uśmiechem

Autorzy: E. Harwatch, A. Żegleń

WSiP

01/SP/JP/2012

2.

przyroda

Przyrodo, witaj! Program nauczania przyrody do szkoły podstawowej; red. W. Kofta

WSiP

02/SP/P/2012

3.

historia

Wczoraj i dziś – program nauczania ogólnego historii i społeczeństwa – klasa 4 – 6; autorzy: T. Maćkowski

Wyd. Nowa Era

03/SP/H/2012

4.

Zajęcia techniczne

Zajęcia techniczne. Program nauczania dla szkoły podstawowej klasy 4-6, autor U. Białka. Wyd. Operon seria odkrywamy na nowo

05/SP/ZT/2012

5.

muzyka

Muzyka. Program nauczania dla Szkoły Podstawowej 4-6

11/SP/M/2012

6.

matematyka

Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki dla II etapu edukacyjnego(klasy IV – VI)

04/SP/MT/2012

7.

Wychowanie fizyczne - pływanie

Program nauczania pływania klas IV – VI Edmunda Bartkowiaka

09/SP/WF/2012

 

9.

Wychowanie fizyczne – gry zespołowe

Program autorski

wychowanie fizyczne do szkoły podstawowej dla klasy IV – VI - Gry zespołowe

08/SP/WF/2012

 

10.

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej. II etap edukacyjny; M. Ellis, A. Rak;

Wyd. Oxford

07/SP/JA/2012

11.

Zajęcia komputerowe

 

Klik-plik – zajęcia komputerowe w klasach 4-6 szkoły podstawowej; autorzy: E. Jabłońska – Stefanowicz, A. Kijo; Wyd. Szkolne PWN

06/SP/ZK/2012

12.

Zajęcia pozalekcyjne z lekkiej atletyki

Program zajęć pozalekcyjnych z lekkiej atletyki

01/ZSS/WF/2012

13.

Plastyka

 

 

Program nauczania plastyki dla II etapu edukacyjnego

autor Beata Mikulik

12/SP/P/2012

14.

Wychowanie fizyczne - kajakarstwo

Własny program wychowania fizycznego Szkoły Podstawowej Sportowej profil - kajakarstwo

02/ZSS/WF/2014

15.

Etyka

Program własny nauczania etyki dla II etapu edukacji

01/SP/E/2014

         

 

 

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA dla I GIMNAZJUM

ROK SZKOLNY 2016/2017

Lp.

Przedmiot

Nazwa Programu

Numer programu nadany przez Dyrektora

1.

Język niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego w gimnazjum, poziom III.0 i III.1

P. Piszczatowski

WSiP

001/O/JN/2015

2.

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego dla III etapu edukacyjnego poziom III.0 i III.1

B. Tittenbrum, E. Piotrowska

Wyd. Macmillan Polska

002/O/JA/2015

3.

Język polski

Program nauczania języka polskiego w gimnazjum

Myśli i słowa

E. Nowaki, J. Gaweł

 WSiP

011/H/JP/2015

4.

Historia

Bliżej historii. Program nauczania historii w gimnazjum.

A.Plumińska-Mieloch, K. Błachowska

WSiP

005/H/H/2015

5.

Muzyka

Bliżej muzyki. Program nauczania muzyki dla gimnazjum.

M. Przychodzińska, R. Rataj

WSiP

009/H/Mu/2015

6.

Plastyka

Program nauczania Bliżej Sztuki

K. Stopczyk i B. Neubart

Wyd. WSiP

008/H/P/2011

7.

Chemia

Ciekawa Chemia. Program nauczania chemii w gimnazjum

H. Gulińska, J. Smolińska

WSiP

001/MP/CH/2010

 

8.

Fizyka

Ciekawa Fizyka. Program nauczania fizyki w klasach I - III Gimnazjum. J. Poznańska, M. Rowińska, E. Zając

WSiP

002/MP/F/2015

 

9.

Matematyka

Liczy się matematyka. Program nauczania matematyki w gimnazjum.

A.Makowski, T. Masłowski, A. Toruńska

WSiP

004/MP/M/2015

10.

Geografia

Program nauczania geografii w gimnazjum „Bliżej geografii”

A. Lechowicz, M. Lechowicz

WSiP

006/MP/G/2015

11.

Biologia

Program nauczania Bliżej biologii dla klas I-III gimnazjum

(III etap kształcenia); autorzy: E. Pyłka – Gutowska, E. Jastrzębska

WSiP

008/MP/B/2011

12.

Edukacja dla bezpieczeństwa

Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w gimnazjum

B. Breitkopf, D. Czyżów

WSiP

009/MP/EDB/2015

13.

Wychowanie fizyczne – piłka siatkowa

 Program autorski dla klas  1 – 3 Gimnazjum Sportowego w Człuchowie o profilu piłki siatkowej i edukacji dla bezpieczeństwa

005/ZS/2011

14.

Wychowanie fizyczne- pi łka nożna

Program autorski dla klas I-III Gimnazjum Sportowego w Człuchowie i profilu piłka nożna z wychowania fizycznego

006/ZS/2011

15.

Wychowanie fizyczne – piłka koszykowa

Program autorski dla klasy I gimnazjum, specjalizacja piłka koszykowa

007/ZS/2012

16.

Wychowanie fizyczne – sporty wodne

Program nauczania pływania klas I-III gimnazjum realizowany w ZSS w Człuchowie.

Program został opracowany na podstawie programu nauczania pływania E. Bartkowiaka

008/ZS/2012

 

17.

Zajęcia pozalekcyjne z lekkiej atletyki

Program zajęć pozalekcyjnych z lekkiej atletyki

01/ZSS/WF/2012

18.

Informatyka

Program nauczenie informatyki w gimnazjum.

W. Jochemczyk, W. Kranas, M. Wyczółkowski

WSiP

 

010/MP/I/2015

 

  

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA dla II GIMNAZJUM

ROK SZKOLNY 2016/2017

Lp.

Przedmiot

Nazwa Programu

Numer programu nadany przez Dyrektora

1.

Język niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego w gimnazjum, poziom III.0 i III.1

P. Piszczatowski

WSiP

001/O/JN/2015

2.

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego dla III etapu edukacyjnego poziom III.0 i III.1

B. Tittenbrum, E. Piotrowska

Wyd. Macmillan Polska

002/O/JA/2015

3.

Język polski

Program nauczania języka polskiego w gimnazjum

Myśli i słowa

E. Nowaki, J. Gaweł

 WSiP

011/H/JP/2015

4.

Historia

Bliżej historii. Program nauczania historii w gimnazjum.

A.Plumińska-Mieloch, K. Błachowska

WSiP

005/H/H/2015

5.

Chemia

Ciekawa Chemia. Program nauczania chemii w gimnazjum

H. Gulińska, J. Smolińska

WSiP

001/MP/CH/2010

 

6.

Fizyka

Ciekawa Fizyka. Program nauczania fizyki w klasach I - III Gimnazjum. J. Poznańska, M. Rowińska, E. Zając

WSiP

002/MP/F/2015

 

7.

Matematyka

Liczy się matematyka. Program nauczania matematyki w gimnazjum.

A.Makowski, T. Masłowski, A. Toruńska

WSiP

004/MP/M/2015

8.

Geografia

Program nauczania geografii w gimnazjum „Bliżej geografii”

A. Lechowicz, M. Lechowicz

WSiP

006/MP/G/2015

9.

Biologia

Program nauczania Bliżej biologii dla klas I-III gimnazjum

(III etap kształcenia); autorzy: E. Pyłka – Gutowska, E. Jastrzębska

WSiP

008/MP/B/2011

10.

Wychowanie fizyczne – piłka siatkowa

 Program autorski dla klas  1 – 3 Gimnazjum Sportowego w Człuchowie o profilu piłki siatkowej i edukacji dla bezpieczeństwa

005/ZS/2011

11.

Wychowanie fizyczne- pi łka nożna

Program autorski dla klas I-III Gimnazjum Sportowego w Człuchowie i profilu piłka nożna z wychowania fizycznego

006/ZS/2011

12.

Wychowanie fizyczne – piłka koszykowa

Program autorski dla klasy I gimnazjum, specjalizacja piłka koszykowa

007/ZS/2012

13.

Wychowanie fizyczne – sporty wodne

Program nauczania pływania klas I-III gimnazjum realizowany w ZSS w Człuchowie.

Program został opracowany na podstawie programu nauczania pływania E. Bartkowiaka

008/ZS/2012

 

14.

Zajęcia pozalekcyjne z lekkiej atletyki

Program zajęć pozalekcyjnych z lekkiej atletyki

01/ZSS/WF/2012

15.

Zajęcia techn

Program nauczania zajęć technicznych dla gimnazjum

 

010/MP/ZT/2014

16.

Informatyka

Program nauczenie informatyki w gimnazjum.

W. Jochemczyk, W. Kranas, M. Wyczółkowski

WSiP

 

010/MP/I/2015

 

 

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA dla III GIMNAZJUM

ROK SZKOLNY 2016/2017

 

 

Lp.

Przedmiot

Nazwa Programu

Numer programu nadany przez Dyrektora

1.

Język niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego w gimnazjum, poziom podstawowy III.0

 

kurs kontynuacyjny III.1

Dla III.0:

001/0/JN/2010

 

Dla III.1

002/0/JN/2010

2.

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego. Kurs kontynuacyjny dla klas 1-3 gimnazjum. Poziom III.1

M.Ellis, M. Niesobska;

Wyd. OXFORD

Program nauczania języka angielskiego.

Kurs początkujący dla klas 1-3 gimnazjum. Poziom III.O

Wyd. OXFORD

003/O/JA/2012

 

 

 

004/O/JA/2012

3.

Język polski

Program nauczania języka polskiego Bliżej słowa przeznaczony dla klas I-III gimnazjum

Ewa Horwath, Grażyna Kiełb, WSiP

001/H/JP/2010

4.

Historia

Śladami przeszłości. Program nauczania ogólnego historii w klasach I-III gimnazjum

Teresa Kowaleska, Tomasz Maćkowski

60/1/2009

005/H/H/2011

5.

Wiedza o społeczeństwie

Dziś i jutro – program nauczania ogólnego wiedzy o społeczeństwie w klasach 1 – 3 gimnazjum

Autor T. Kowalewska

004/H/WOS/2011

6.

Chemia

Ciekawa Chemia. Program nauczania chemii w gimnazjum

H. Gulińska, J. Smolińska

WSiP

001/MP/CH/2010

 

7.

Fizyka

Fizyka z plusem. Program nauczania fizyki dla III etapu edukacyjnego

002/MP/F/2010

 

8.

Matematyka

Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w gimnazjum

M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech

004/MP/M/2010

9.

Geografia

Program nauczania geografii dla gimnazjum; E.M. Tuz;

wyd. Nowa Era

006/MP/G/2010

10.

Biologia

Program nauczania Bliżej biologii dla klas I-III gimnazjum

(III etap kształcenia); autorzy: E. Pyłka – Gutowska, E. Jastrzębska

WSiP

008/MP/B/2011

11.

Wychowanie fizyczne – piłka siatkowa

 Program autorski dla klas  1 – 3 Gimnazjum Sportowego w Człuchowie o profilu piłki siatkowej i edukacji dla bezpieczeństwa

005/ZS/2011

12.

Wychowanie fizyczne- pi łka nożna

Program własny dla klas I-III Gimnazjum Sportowego w Człuchowie o profilu piłka nożna z wychowania fizycznego

006/ZS/2011

13.

Wychowanie fizyczne – piłka koszykowa

Program własny nauczania wychowania fizycznego dziewcząt i chłopców w klasie o profilu koszykarskim

007/ZS/2012

14.

Wychowanie fizyczne – sporty wodne

Program nauczania pływania klas I-III gimnazjum realizowany w ZSS w Człuchowie.

Program został opracowany na podstawie programu nauczania pływania E. Bartkowiaka

008/ZS/2012

 

15.

Wychowanie fizyczne – kajakarstwo

Własny program z wychowania fizycznego dla klas I-III Gimnazjum Sportowego w Człuchowie - kajakarstwo

007/ZS/2011

16.

Zajęcia pozalekcyjne z lekkiej atletyki

Program zajęć pozalekcyjnych z lekkiej atletyki

01/ZSS/WF/2012

17.

Język rosyjski

Program nauczania języka rosyjskiego w gimnazjum, poziom podstawowy III.0

005/0/JR/2014

18..

Informatyka

Informatyka podstawowe tematy. Program nauczania informatyki w gimnazjum; autor G. Koba; Wyd. Szkolne PWN

010/MP/I/2012

 

KLASA I LOS

ROK SZKOLNY 2016/2017

 

Lp.

Przedmiot

Program

Numer dopuszczenia

1.

Język niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego w szkołach ponadgimnazjalnych

 Paweł Piszczatowski

wyd. WSiP

02/LO/JN/2015

2.

Język rosyjski

Program nauczania języka rosyjskiego. Kurs dla kontynuujących naukę.

Mirosław Zybert

 

WSiP

01/LO/JR/2015

3.

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego IV etap edukacyjny w zakresie podstawowym na podbudowie wymagań poziomu III.1  III.0 dla IV etapu edukacyjnego;

 

J. Sosnowska, M.M. Wieruszewska

Wyd. OXFORD

 

003/LO/JA/2012

4.

Język włoski

Program nauczania języka włoskiego dla początkujących w szkołach ponadgimnazjalnych na podstawie podręcznika Affresco Italiano

01/LO/JW/2014

5.

Język polski

Program nauczania przedmiotu język polski w liceum i technikum Ponad słowami. Zakres podstawowy i rozszerzony;

 autorzy: M. Chmiel, E. Kostrzewa

 

wyd. Nowa Era

004/LO/JP/2012

6.

Historia

Poznać przeszłość. Wiek XX. Zakres podstawowy

Program nauczania do historii dla szkół ponadgimnazjalych.

M. Jekel

Wyd. Nowa Era

005/LO/H/2012

7.

Chemia

Program nauczania chemii w zakresie podstawowym

Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod

„To jest chemia”

Wyd. Nowa era

008/LO/CH/2012

8.

Fizyka

Program nauczania fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy. Odkryć fizykę

Wyd. Nowa Era

009/LO/F/2012

 

9.

Matematyka

„ MATeMAtyka”

Program nauczania matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych  kończących się maturą. Kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym.

Autor: : Dorota Ponczek

wyd. Nowa Era

024/LO/M/2013

10.

Geografia

Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych – Oblicza geografii,

autor  E.M. Tuz

011/LO/G/2012

11.

Biologia

Program nauczania biologii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych

Biologia na czasie

 autor M. Kaczmarzyk,

Wyd. Nowa Era

012/LO/B/2012

12.

Informatyka

Informatyka nie tylko dla uczniów, zakres podstawowy, szkoła ponadgimnazjalna

 autorzy E. Krawczyński, Z. Talaga, M. Wilk,

Wyd. Szkolne PWN

013/LO/I/2012

13.

Edukacja dla bezpieczeństwa

Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa; w szkołach ponadgimnazjalnych; J. Słoma

014/LO/EDB/2012

14.

Podstawy przedsiębiorczości

Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych. Krok w przedsiębiorczość; autor: M. Niesłuchowski,

Wyd. Nowa Era

015/LO/PP/2012

15.

Wiedza o społeczeństwie

Program nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie w szkole ponadgimnazjalnej, zakres podstawowy - W centrum uwagi;

autor: M. Menz

wyd. Nowa Era

016/LO/WOS/2012

 

16.

Wychowanie fizyczne – piłka siatkowa

Autorski program wychowania fizycznego – część specjalistyczna opracowana w oparciu o program szkolenia siatkarza „Młodzik, Kadet, Junior”;

Polski Związek Piłki Siatkowej – Akademia Polskiej Siatkówki; Warszawa 2011 ISBN 978-83-912793-5-9

017/LO/WF/2012

 

17.

Wychowanie fizyczne- piłka nożna

Program wychowania fizycznego dla IV etapu edukacyjnego

Autor:K.Stanios

018/LO/WF/2012

 

18.

Wychowanie fizyczne- piłka koszykowa

Autorski program nauczania wychowania fizycznego dziewcząt i chłopców w klasie o profilu koszykarskim

019/LO/WF/2012

19.

Zajęcia pozalekcyjne z lekkiej atletyki

Program zajęć pozalekcyjnych z lekkiej atletyki

01/ZSS/WF/2012

20.

Wychowanie fizyczne

Własny program wychowania fizycznego liceum ogólnokształcącego sportowego; profil: kajakarstwo i pływanie.

01/LO/WF/2015

21.

Wychowanie fizyczne - pływanie

Własny program z wychowania fizycznego dla klas I-III LOS w Człuchowie - pływanie

022/LO/WF/2012

22.

Język polski dla obcokrajowców

Program zajęć języka polskiego dla obcokrajowców

Agnieszka Mikołajczak

03/LO/JPO/2015

 

 KLASA II LOS

ROK SZKOLNY 2016/2017

 

 

Lp.

Przedmiot

Program

Numer dopuszczenia

1.

Język niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum. Kurs podstawowy  dla kontynuujących naukę na poziomie IV.1;  J. Jaroszewska; wyd. Nowa Era

002/LO/JN/2012

2.

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego IV etap edukacyjny w zakresie podstawowym na podbudowie wymagań poz. III.0 dla IV etapu edukacyjnego;

J. Sosnowska, M.M. Wieruszewska

 

Wyd. OXFORD

003/LO/JA/2012

3.

Język polski

Program nauczania przedmiotu język polski w liceum i technikum Ponad słowami. Zakres podstawowy i rozszerzony;

autorzy: M. Chmiel, E. Kostrzewa

 

Wyd. Nowa Era

004/LO/JP/2012

4.

Historia

Program nauczania do historii

dla zakresu rozszerzonego dla

liceum ogólnokształcącego i technikum

autor: Robert Śniegocki

 

Wyd. Nowa Era

028/LO/H/R/2013

5.

Chemia

To jest chemia

Program nauczania chemii w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego i technikum

023/LO/CH/R/2013

6.

Matematyka

Program nauczania matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych;

Kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym

Autorzy: W. Babiański, L. Chańko, Czarnowska

wyd. Nowa Era

010/LO/M/2012

7.

Geografia

Program nauczania geografii w zakresie rozszerzonym dla liceum i technikum- „Oblicza geografii”

Autorzy: E. Tuz, D. Szczypiński

wyd. Nowa Era

025/LO/G/R/2013

8.

Biologia

Biologia na czasie

Program nauczania biologii w zakresie rozszerzonym

Autor: Urszula Poziomek

Wydawnictwo Nowa Era

026/LO/B/R/2013

10.

Przyroda

Program nauczania przyrody w szkole ponadgimnazjalnej

autor: J. Holeczek

Wydawnictwa OPERON

027/LO/P/2013

11.

Historia i społeczeństwo

Program nauczania. Historii i społeczeństwo. Przedmiot uzupełniający. Liceum i technikum.

autorzy: P. Wasilewski, M. Wiktorowski

WSiP

03/LO/HiS/2016

12.

Wychowanie fizyczne – piłka siatkowa

Autorski program wychowania fizycznego klas I – III Liceum Ogólnokształcącego Sportowego w Człuchowie – piłka siatkowa

017/LO/WF/2012

13.

Wychowanie fizyczne- piłka koszykowa

Autorski program nauczania wychowania fizycznego dziewcząt i chłopców w klasie o profilu koszykarskim

019/LO/WF/2012

14.

Wychowanie fizyczne- piłka nożna

Autorski program wychowania fizycznego klas I – III Liceum Ogólnokształcącego Sportowego w Człuchowie – piłka nożna

018/LO/WF/2012

15.

Wychowanie fizyczne - kajakarstwo

Własny program z wychowania fizycznego dla klas I-III LOS w Człuchowie - kajakarstwo

021/LO/WF/2012

16.

Wychowanie fizyczne - pływanie

Własny program z wychowania fizycznego dla klas I-III LOS w Człuchowie - pływanie

020/LO/WF/2012

18.

Informatyka

Program nauczania zakres rozszerzony szkoła ponadgimnazjalna Informatyka nie tylko dla uczniów.

030/LO/I/R/2014

19.

Matematyka w zastosowaniach

Program własny zajęć z matematyki w klasie II liceum przygotowujących do matury.

 

01/LO/M/U/2016

 

KLASA III LOS

 

ROK SZKOLNY 2016/2017

 

Lp.

Przedmiot

Program

Numer dopuszczenia

1.

Język niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum. Kurs podstawowy  dla kontynuujących naukę na poziomie IV.1;  J. Jaroszewska; wyd. Nowa Era

002/LO/JN/2012

2.

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego IV etap edukacyjny w zakresie podstawowym na podbudowie wymagań poz. III.0 dla IV etapu edukacyjnego;

J. Sosnowska, M.M. Wieruszewska

Wyd. OXFORD

003/LO/JA/2012

3.

Język polski

Program nauczania przedmiotu język polski w liceum i technikum Ponad słowami. Zakres podstawowy i rozszerzony;

autorzy: M. Chmiel, E. Kostrzewa

 

Wyd. Nowa Era

004/LO/JP/2012

4.

Historia

Program nauczania do historii

dla zakresu rozszerzonego dla

liceum ogólnokształcącego i technikum

autor: Robert Śniegocki

 

Wyd. Nowa Era

028/LO/H/R/2013

5.

Chemia

To jest chemia

Program nauczania chemii w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego i technikum

023/LO/CH/R/2013

6.

Matematyka

Program nauczania matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych;

Kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym

Autorzy: W. Babiański, L. Chańko, Czarnowska

 

wyd. Nowa Era

010/LO/M/2012

7.

Geografia

Program nauczania geografii w zakresie rozszerzonym dla liceum i technikum- „Oblicza geografii”

Autorzy: E. Tuz, D. Szczypiński

 

wyd. Nowa Era

025/LO/G/R/2013

8.

Biologia

Biologia na czasie

Program nauczania biologii w zakresie rozszerzonym

Autor: Urszula Poziomek

 

Wydawnictwo Nowa Era

026/LO/B/R/2013

9.

Przyroda

Program nauczania przyrody w szkole ponadgimnazjalnej Wydawnictwa OPERON autor: J. Holeczek

027/LO/P/2013

10.

Historia i społeczeństwo

Program nauczania Historii i społeczeństwa w szkole ponadgimnazjalnej

029/LO/HiS/2013

11.

Wychowanie fizyczne – piłka siatkowa

Autorski program wychowania fizycznego klas I – III Liceum Ogólnokształcącego Sportowego w Człuchowie – piłka siatkowa

017/LO/WF/2012

12.

Wychowanie fizyczne- piłka koszykowa

Autorski program nauczania wychowania fizycznego dziewcząt i chłopców w klasie o profilu koszykarskim

019/LO/WF/2012

13.

Wychowanie fizyczne- piłka nożna

Autorski program wychowania fizycznego klas I – III Liceum Ogólnokształcącego Sportowego w Człuchowie – piłka nożna

018/LO/WF/2012

14.

Wychowanie fizyczne - kajakarstwo

Własny program z wychowania fizycznego dla klas I-III LOS w Człuchowie - kajakarstwo

021/LO/WF/2012

15.

Wychowanie fizyczne - pływanie

Własny program z wychowania fizycznego dla klas I-III LOS w Człuchowie - pływanie

020/LO/WF/2012

16.

Informatyka

Program nauczania zakres rozszerzony szkoła ponadgimnazjalna Informatyka nie tylko dla uczniów.

030/LO/I/R/2014

17.

WOS

Program nauczania wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum zakres rozszerzony.

031/LO/WOS/R/2014

18.

Zajęcia artystyczne

Zajęcia artystyczne dla klasy III LOS.

Program własny.

Roman Łącki

001/LO/ZA/2015