Zastępstwa :

 17.10.2017 wtorek


P. Dowksza
1. gr. VII SPS- III GS – zwolnieni
2. gr. VII SPS- III GS – zwolnieni
7. gr. III-VI SPS – zwolnieni/zaj. świetlicowe
8. gr. III-VI SPS – zwolnieni/zaj. świetlicowe


K. Milewska
6. II b GS – s. Daria (zamiast 7 g w piątek 20.10.17)
8. II a GS – zwolnieni


18.10.2017 środa


A. Burak
1. III b LOS – zwolnieni
2. III b LOS – zwolnieni
3. VII b SPS – M. Czapiewska (geografia) zamiast 7g-13.10.17
4. VII b SPS – M. Czapiewska (geografia) zamiast 7g-20.10.17
5. III b GS – S. Wojtczak
6. III b GS – S. Wojtczak


Ł. Imianowski
5. gr. III - VI SPS         – E. Wysocka (zajęcia świetlicowe- świetlica nr 1)
6. gr. III - VI SPS         – W. Ginda (zajęcia świetlicowe- świetlica nr 1)