Uwaga!

Zbliżają się wybory do RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Jeżeli jesteś typem działacza i chcesz swoje pomysły wprowadzić w szkolne życie lub pomóc realizować to co zaplanujemy wspólnie, to zgłoś swoją kandydaturę w tym tygodniu podczas szkolnej przerwy  w sali 05 u opiekuna SU – Pani Ani Górskiej

Czekamy na Ciebie:)

 

Ogłoszenie w sprawie WYBORÓW  do RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Kandydatami do Rady Samorządu Uczniowskiego są:
a) przewodniczący samorządów klasowych
b) dodatkowo swoją kandydaturę mogą zgłosić uczniowie niebędący w samorządzie klasowym.

Kampania wyborcza trwa od 25 września do 2 października 2018 roku.
Wybory zostaną przeprowadzone 3 października 2018 roku.

 

CZYM JEST SAMORZĄD UCZNIOWSKI?

Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Ustawa o systemie oświaty (uchwalone przez Sejm prawo regulujące zasady funkcjonowania oświaty) – mówi, że Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły (art. 55). Członkiem samorządu uczniowskiego stajemy się automatycznie w chwili przyjęcia do szkoły. Przestajemy nim być w momencie, gdy szkołę opuszczamy.

Niezależnie od tego, jak bardzo jesteś zaangażowany w życie szkoły – masz prawo wpływać na to, co się w niej dzieje. Możesz z tego prawa korzystać na różne sposoby – organizując szkolny klub kibicaj lub projekcje filmowe dla kolegów, uczestnicząc w spotkaniach koła miłośników przyrody czy gier komputerowych, dekorując salę gimnastyczną na imprezę karnawałową, pisząc artykuły do szkolnej gazetki, tworząc stronę internetową, organizując wystawę fotografii lub kiermasz podręczników. Te i wiele innych działań uczniowskich to właśnie aktywność samorządu uczniowskiego – możliwości jest tyle, że każdy może znaleźć coś dla siebie!

Samorząd uczniowski jest organizacją działająca na rzecz uczniów i zarządzaną przez uczniów. Jest organizacją niezależną od administracji oświatowej i jakiejkolwiek partii czy ugrupowań politycznych. To uczniowie decydują, jakimi sprawami samorząd będzie się zajmował. Dlatego pole działania samorządu jest właściwie nieograniczone.

Samorząd reprezentuje interesy uczniów wobec nauczycieli, rodziców, administracji oświatowej. Samorząd poprzez swoje działanie wywiera wpływ na życie szkoły, może współdecydować                                o sprawach jej dotyczących. Ustawa o systemie oświaty mówi, że Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów.

Samorząd jest organizacją demokratyczną. Uczniowie w sposób nieskrępowany wybierają swoich przedstawicieli, mogą uczestniczyć w tworzeniu i realizacji programu pracy samorządu.

Daje to każdemu uczniowi szansę znalezienia swojego miejsca w szkole.

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej Sportowej

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Liceum Ogólnokształcącego Sportowego