Akademia Umiejętności Matematycznych

Akademia Umiejętności Matematycznych zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych zajęciach pozalekcyjnych, prowadzonych przez współautora najlepszego podręcznika do matematyki w Europie oraz bezpłatnym przygotowaniu diagnozującym do egzaminu
ósmoklasisty oraz takim samym przygotowaniu do matury, w przyszłym roku szkolnym.

Warto przemyśleć to teraz, ponieważ ostatnio prawie wszystkie terminy zajęć zostały zajęte już w połowie września, zatem do boju abyś był jednym z pierwszych. Oferta skierowana do uczniów klas siódmych, ósmych i LOS. Szczegóły zamieszczono na plakacie.
oraz na stronie AUM.edu.pl