DLA RODZICÓW

SKŁADKI SZKOLNE:

Uczniowski Klub Sportowy ZSS Człuchów – 50,00 zł/rok – na konto UKS: Bank Spółdzielczy w Człuchowie,
nr konta: 84 9326 0006 0001 4616 2000 0010
W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko ucznia, klasę i uprawiana dyscyplina sportu

Rada Rodziców50,00 zł/rok (na drugie dziecko w szkole 50% zniżki)– na konto RR: Bank Spółdzielczy w Człuchowie,
nr konta: 22 9326 0006 0001 6753 2000 0010
W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko ucznia, klasę

Koszulki na W-F – 30,00 zł/szt – do wychowawców: odliczona kwota w podpisanej kopercie/woreczku – Rozmiary koszulek na 2021-2022

Ubezpieczenie – we własnym zakresie zgodnie z podaną informacja na stronie szkoły (zakładka Rada Rodziców https://zss.czluchow.org.pl/organy-szkoly/rada-rodzicow/)

 

POSIŁKI W SZKOLE:

Aktualne informacje dot. posiłków (m.in. kwota i termin zapłaty) publikowane są na stronie
internetowej szkoły https://zss.czluchow.org.pl/organizacja/posilki/