Warunki i sposób przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego

Warunki i sposób przeprowadzenia egzaminu poprawkowego

Warunki i sposób przeprowadzenia sprawdzianu wiedzy i umiejętności oraz warunków ustalenia rocznej oceny zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżeń, do trybu ustalenia ocen

 

Procedura bezpieczeństwa w czasie konsultacji dla uczniów klas 4-7 szkoły podstawowej oraz liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół Sportowych w okresie pandemii

Szkolenia dla nauczycieli

Jak uczyć uczniów uczenia się

Oferta Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku oraz Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

Propozycje Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku oraz Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, dotyczące wsparcia działań związanych z kształceniem na odległość

https://oferta.cen.gda.pl/kalendarz-cen/

https://www.odn.slupsk.pl/

Informacja dla uczniów klas 4 SPS ws. konsultacji

Informacja dla uczniów klas 5 SPS ws. konsultacji

Informacja dla uczniów klas 6 SPS ws. konsultacji

Informacja dla uczniów klas 7 SPS ws. konsultacji

Klasy 4-8 – Harmonogram oddawania podreczników w okresie pandemii

 

Procedura bezpieczeństwa w czasie konsultacji dla ósmoklasistów

 

Informacja o szczególnych rozwiązaniach dot. egzaminu ósmoklasisty w 2020r

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem podczas egzaminów w 2020r

 

Oferta Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku oraz Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku:

https://www.kuratorium.gda.pl/oferta-cen-gdansk-oraz-odn-slupsk/?fbclid=IwAR07ws1VHDQ9CbDCG7uDmn0-QU63YStNn20dxiLDumtqVuk6rCFt7pbYIWg

LIST OTWARTY DO NAUCZYCIELI

INFORMACJE DLA NAUCZYCIELI DOTYCZĄCE KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

Propozycje Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku oraz Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, dotyczące wsparcia działań związanych z kształceniem na odległość

https://oferta.cen.gda.pl/kalendarz-cen/

https://www.odn.slupsk.pl/