ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS ODBIORU ŚWIADECTW KLASY 1-6 SPS

HARMONOGRAM ODBIORU ŚWIADECTW KLASY 1-3 SPS

HARMONOGRAM ODBIORU ŚWIADECTW KLASY 4-6 SPS

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS ODBIORU ŚWIADECTW KLASY 7-8 SPS i LOS

HARMONOGRAM ODBIORU ŚWIADECTW KLASY 7-8SPS i LOS

 

Procedura bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej Sportowej w Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Człuchowie w okresie pandemii koronawirusa

Oświadczenie dyrektora szkoły z dn. 19.05.2020

 

Procedura bezpieczeństwa w czasie konsultacji dla uczniów klas 4-7 szkoły podstawowej oraz liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół Sportowych w okresie pandemii 

 

Procedura bezpieczeństwa w czasie konsultacji dla ósmoklasistów

Procedura bezpieczeństwa w czasie konsultacji dla maturzystów

 

Informacja o szczególnych rozwiązaniach dot. egzaminu ósmoklasisty w 2020r

Informacja o szczególnych rozwiązaniach dot. egzaminu maturalnego w 2020r

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem podczas egzaminów zewnętrznych 2020r

 

PIERWSZE KROKI W TEAMS – instrukcja dla ucznia

Informacja dla rodzica lub opiekuna o założeniu konta w Microsoft Office 365

Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na założenie konta w Microsoft Office 365

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

LIST OTWARTY DO RODZICÓW, OPIEKUNÓW

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla rodziców

 

List otwarty trenerów do Rodziców/ Opiekunów uczniów Szkoły Podstawowej Sportowej

List otwarty trenerów do Rodziców/ Opiekunów uczniów Liceum Ogólnokształcącego Sportowego

 

INFORMACJE DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS 1-3 DOTYCZĄCE KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS 4-8 SPS DOTYCZĄCA KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS LOS  DOTYCZĄCA KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ