• 1. WRZEŚNIA 2020 – ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH
 • 12-13. LISTOPADA– DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
 • od 23 do 31. GRUDNIA 2020  – ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA
 • 4-5. STYCZNIA 2021– DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
 • od 1 do 14. LUTEGO 2021 – FERIE ZIMOWE
 • od 1 do 6. KWIETNIA 2021 – WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA
 • 30. KWIETNIA 2021  – ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ W KLASACH PROGRAMOWO NAJWYŻSZYCH W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH
 • od 4 do 6. MAJA 2021– DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH DLA UCZNIÓW  LOS
 • od 25 do 27. MAJA 2021– DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH DLA UCZNIÓW  7 SPS
 • 4. CZERWCA– DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
 • 25. CZERWCA 2021  – ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH

 

 • EGZAMIN ÓSMOKLASISTY:
  • JĘZYK POLSKI – 25. MAJA 2021 (WTOREK)–GODZ. 9:00
  • MATEMATYKA – 26. MAJA2021(ŚRODA) –GODZ. 9:00
  • JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY – 27. MAJA 2021 (CZWARTEK) –GODZ.9:00
 • MATURY – OD 4. MAJA 2021