2B LOS
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55          
1 8:00- 8:45 zaj_sportowe-2/1 #Pn1 hala1
zaj_sportowe-3/1 #Pn2 hala2
zaj_sportowe-4/1 #Kaj siłownia(bursa)
zaj_sportowe-5/1 #Ps1 pływalnia1
zaj_sportowe-6/1 #KOs nowa hala1
zaj_sportowe-7/1 #Ps3 nowa hala2
zaj_sportowe-9/1 #Ps4 hala3
zaj_sportowe-11/ #P2s pływalnia2
zaj_sportowe-12/ #Płł salka1
informatyka-1/2 TK 49
informatyka-2/2 MK 50
zaj_sportowe-2/1 #Pn1 pływalnia1
zaj_sportowe-3/1 #Pn2 pływalnia2
zaj_sportowe-4/1 #Kaj salka1
zaj_sportowe-5/1 #Ps1 hala2
zaj_sportowe-6/1 #KOs nowa hala1
zaj_sportowe-7/1 #Ps3 nowa hala2
zaj_sportowe-9/1 #Ps4 hala3
zaj_sportowe-10/ #Ps2 siłownia(bursa)
zaj_sportowe-12/ #Płł hala1
religia #2Re 23(SP) matematyka ID 116
2 8:50- 9:35 zaj_sportowe-2/1 #Pn1 hala1
zaj_sportowe-3/1 #Pn2 hala2
zaj_sportowe-4/1 #Kaj siłownia(bursa)
zaj_sportowe-5/1 #Ps1 pływalnia1
zaj_sportowe-6/1 #KOs nowa hala1
zaj_sportowe-7/1 #Ps3 nowa hala2
zaj_sportowe-9/1 #Ps4 hala3
zaj_sportowe-11/ #P2s pływalnia2
zaj_sportowe-12/ #Płł salka1
r_chemia-3/4 JS 07
r_geografia-4/4 CM 117
zaj_sportowe-2/1 #Pn1 pływalnia1
zaj_sportowe-3/1 #Pn2 pływalnia2
zaj_sportowe-4/1 #Kaj salka1
zaj_sportowe-5/1 #Ps1 hala2
zaj_sportowe-6/1 #KOs nowa hala1
zaj_sportowe-7/1 #Ps3 nowa hala2
zaj_sportowe-9/1 #Ps4 hala3
zaj_sportowe-10/ #Ps2 siłownia(bursa)
zaj_sportowe-12/ #Płł hala1
religia #2Re 23(SP) matematyka ID 116
3 9:40-10:25 j.polski 14 j.polski 14 biologia-1/4 KM 15
geografia-2/4 NA 118
zaj_sportowe-1/1 #Pły pływalnia1
zaj_sportowe-2/1 #Pn1 hala1
zaj_sportowe-3/1 #Pn2 hala2
zaj_sportowe-4/1 #Kaj pływalnia2
zaj_sportowe-5/1 #Ps1 nowa hala1
zaj_sportowe-6/1 #KOs pływalnia3
zaj_sportowe-7/1 #Ps3 hala3
zaj_sportowe-9/1 #Ps4 salka1
zaj_sportowe-10/ #Ps2 nowa hala2
r_chemia-3/4 JS 07
r_geografia-4/4 CM 117
4 10:35-11:20 godz.wych ŁI 117 j.angielski-1/3 #2A1 114
j.angielski-2/3 #2A2 11(hala)
j.angielski-3/3 #2A3 04
biologia-1/4 KM 15
geografia-2/4 NA 118
zaj_sportowe-1/1 #Pły pływalnia1
zaj_sportowe-2/1 #Pn1 hala1
zaj_sportowe-3/1 #Pn2 hala2
zaj_sportowe-4/1 #Kaj pływalnia2
zaj_sportowe-5/1 #Ps1 nowa hala1
zaj_sportowe-6/1 #KOs pływalnia3
zaj_sportowe-7/1 #Ps3 hala3
zaj_sportowe-9/1 #Ps4 salka1
zaj_sportowe-10/ #Ps2 nowa hala2
j.polski 14
5 11:25-12:10 j.angielski-1/3 #2A1 114
j.angielski-2/3 #2A2 11(hala)
j.angielski-3/3 #2A3 04
r_biologia-2/4 SB 15
chemia-3/4 JS 07
j.niemiecki-1/3 #2N1 114
j.niemiecki-2/3 #2N2 23(SP)
j.włoski-3/3 #2Wł 04
r_matematyka-1/4 #1Mr 116
r_biologia-2/4 SB 15
j.polski 14
6 12:25-13:10 przedsięb. NA 23(SP) wos JG 21 j.niemiecki-1/3 #2N1 114
j.niemiecki-2/3 #2N2 23(SP)
j.włoski-3/3 #2Wł 04
r_matematyka-1/4 #1Mr 116
r_biologia-2/4 SB 15
fizyka St 22
7 13:15-14:00 matematyka ID 116 historia JG 21 matematyka ID 116 j.angielski-1/3 #2A1 114
j.angielski-2/3 #2A2 22(SP)
j.angielski-3/3 #2A3 04
historia JG 21
8 14:05-14:50 r_biologia-2/4 SB 15
chemia-3/4 JS 07
zaj_sportowe-1/1 #Pły pływalnia1
zaj_sportowe-2/1 #Pn1 hala1
zaj_sportowe-3/1 #Pn2 hala2
zaj_sportowe-4/1 #Kaj pływalnia2
zaj_sportowe-5/1 #Ps1 nowa hala1
zaj_sportowe-6/1 #KOs salka1
zaj_sportowe-7/1 #Ps3 hala3
zaj_sportowe-9/1 #Ps4 pływalnia3
zaj_sportowe-10/ #Ps2 nowa hala2
r_chemia-3/4 JS 07
r_geografia-4/4 CM 117
j.angielski-1/3 #2A1 114
j.angielski-2/3 #2A2 22(SP)
j.angielski-3/3 #2A3 04
zaj_sportowe-1/1 #Pły pływalnia1
zaj_sportowe-2/1 #Pn1 hala1
zaj_sportowe-3/1 #Pn2 hala2
zaj_sportowe-4/1 #Kaj siłownia(bursa)
zaj_sportowe-5/1 #Ps1 salka1
zaj_sportowe-6/1 #KOs nowa hala1
zaj_sportowe-7/1 #Ps3 pływalnia2
zaj_sportowe-9/1 #Ps4 hala3
zaj_sportowe-10/ #Ps2 nowa hala2
9 14:55-15:40 mat. w zasto-1/2 #Mz2 116
edu_woj-2/2 #Ewo 22
zaj_sportowe-1/1 #Pły pływalnia1
zaj_sportowe-2/1 #Pn1 hala1
zaj_sportowe-3/1 #Pn2 hala2
zaj_sportowe-4/1 #Kaj pływalnia2
zaj_sportowe-5/1 #Ps1 nowa hala1
zaj_sportowe-6/1 #KOs salka1
zaj_sportowe-7/1 #Ps3 hala3
zaj_sportowe-9/1 #Ps4 pływalnia3
zaj_sportowe-10/ #Ps2 nowa hala2
    zaj_sportowe-1/1 #Pły pływalnia1
zaj_sportowe-2/1 #Pn1 hala1
zaj_sportowe-3/1 #Pn2 hala2
zaj_sportowe-4/1 #Kaj siłownia(bursa)
zaj_sportowe-5/1 #Ps1 salka1
zaj_sportowe-6/1 #KOs nowa hala1
zaj_sportowe-7/1 #Ps3 pływalnia2
zaj_sportowe-9/1 #Ps4 hala3
zaj_sportowe-10/ #Ps2 nowa hala2
Obowiązuje od: 01.09.2021
Drukuj plan
wygenerowano 31.08.2021
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum