3B LOS
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55          
1 8:00- 8:45 zaj_sportowe-2/1 #Pn1 hala1
zaj_sportowe-3/1 #Pn2 hala2
zaj_sportowe-4/1 #Kaj siłownia(bursa)
zaj_sportowe-5/1 #Ps1 pływalnia1
zaj_sportowe-6/1 #KOs nowa hala1
zaj_sportowe-7/1 #Ps3 nowa hala2
zaj_sportowe-9/1 #Ps4 hala3
zaj_sportowe-11/ #P2s pływalnia2
zaj_sportowe-12/ #Płł salka1
fizyka St 21 zaj_sportowe-2/1 #Pn1 pływalnia1
zaj_sportowe-3/1 #Pn2 pływalnia2
zaj_sportowe-4/1 #Kaj salka1
zaj_sportowe-5/1 #Ps1 hala2
zaj_sportowe-6/1 #KOs nowa hala1
zaj_sportowe-7/1 #Ps3 nowa hala2
zaj_sportowe-9/1 #Ps4 hala3
zaj_sportowe-10/ #Ps2 siłownia(bursa)
zaj_sportowe-12/ #Płł hala1
matematyka ID 116 r_chemia-5/7 JS 07
biologia-7/7 SB 15
2 8:50- 9:35 zaj_sportowe-2/1 #Pn1 hala1
zaj_sportowe-3/1 #Pn2 hala2
zaj_sportowe-4/1 #Kaj siłownia(bursa)
zaj_sportowe-5/1 #Ps1 pływalnia1
zaj_sportowe-6/1 #KOs nowa hala1
zaj_sportowe-7/1 #Ps3 nowa hala2
zaj_sportowe-9/1 #Ps4 hala3
zaj_sportowe-11/ #P2s pływalnia2
zaj_sportowe-12/ #Płł salka1
j.polski 14 zaj_sportowe-2/1 #Pn1 pływalnia1
zaj_sportowe-3/1 #Pn2 pływalnia2
zaj_sportowe-4/1 #Kaj salka1
zaj_sportowe-5/1 #Ps1 hala2
zaj_sportowe-6/1 #KOs nowa hala1
zaj_sportowe-7/1 #Ps3 nowa hala2
zaj_sportowe-9/1 #Ps4 hala3
zaj_sportowe-10/ #Ps2 siłownia(bursa)
zaj_sportowe-12/ #Płł hala1
matematyka ID 116 r_biologia-1/3 SB 15
chemia-3/3 JS 07
3 9:40-10:25 j.niemiecki-1/3 #2n1 23(SP)
j.niemiecki-2/3 #2n2 114
j.włoski-3/3 #2wł 04
j.angielski-1/3 #2a1 04
j.angielski-2/3 #2a2 11(hala)
j.angielski-3/3 #2a3 22(SP)
j.polski 14 zaj_sportowe-1/1 #Pły pływalnia1
zaj_sportowe-2/1 #Pn1 hala1
zaj_sportowe-3/1 #Pn2 hala2
zaj_sportowe-4/1 #Kaj pływalnia2
zaj_sportowe-5/1 #Ps1 nowa hala1
zaj_sportowe-6/1 #KOs pływalnia3
zaj_sportowe-7/1 #Ps3 hala3
zaj_sportowe-9/1 #Ps4 salka1
zaj_sportowe-10/ #Ps2 nowa hala2
fizyka St 22
4 10:35-11:20 j.niemiecki-1/3 #2n1 23(SP)
j.niemiecki-2/3 #2n2 114
j.włoski-3/3 #2wł 04
r_geografia-3/7 CM 117
r_chemia-5/7 JS 07
r_informat.-6/7 MK 50
j.polski 14 zaj_sportowe-1/1 #Pły pływalnia1
zaj_sportowe-2/1 #Pn1 hala1
zaj_sportowe-3/1 #Pn2 hala2
zaj_sportowe-4/1 #Kaj pływalnia2
zaj_sportowe-5/1 #Ps1 nowa hala1
zaj_sportowe-6/1 #KOs pływalnia3
zaj_sportowe-7/1 #Ps3 hala3
zaj_sportowe-9/1 #Ps4 salka1
zaj_sportowe-10/ #Ps2 nowa hala2
godz.wych MT 11(hala)
5 11:25-12:10 przedsięb. NA 22(SP) historia 22 r_geografia-3/7 CM 117
geografia-5/7 NA 118
informatyka-1/7 TK 49
r_geografia-3/7 CM 117
r_informat.-6/7 MK 50
matematyka ID 116
6 12:25-13:10 r_biologia-1/3 SB 15
r_matematyka-2/3 ID 116
r_biologia-1/3 SB 15
r_matematyka-2/3 ID 116
historia 22 informatyka-2/7 TK 49
r_chemia-5/7 JS 07
r_informat.-6/7 MK 50
j.angielski-1/3 #2a1 04
j.angielski-2/3 #2a2 11(hala)
j.angielski-3/3 #2a3 22(SP)
7 13:15-14:00 j.polski 14 r_biologia-1/3 SB 15
r_matematyka-2/3 ID 116
j.angielski-1/3 #2a1 04
j.angielski-2/3 #2a2 05
j.angielski-3/3 #2a3 114
religia #3Re 23(SP) j.angielski-1/3 #2a1 04
j.angielski-2/3 #2a2 11(hala)
j.angielski-3/3 #2a3 22(SP)
8 14:05-14:50 mat. w zasto-1/2 #mza 116
edu_woj-2/2 #edw 22
zaj_sportowe-1/1 #Pły pływalnia1
zaj_sportowe-2/1 #Pn1 hala1
zaj_sportowe-3/1 #Pn2 hala2
zaj_sportowe-4/1 #Kaj pływalnia2
zaj_sportowe-5/1 #Ps1 nowa hala1
zaj_sportowe-6/1 #KOs salka1
zaj_sportowe-7/1 #Ps3 hala3
zaj_sportowe-9/1 #Ps4 pływalnia3
zaj_sportowe-10/ #Ps2 nowa hala2
j.angielski-1/3 #2a1 04
j.angielski-2/3 #2a2 05
j.angielski-3/3 #2a3 114
religia #3Re 23(SP) zaj_sportowe-1/1 #Pły pływalnia1
zaj_sportowe-2/1 #Pn1 hala1
zaj_sportowe-3/1 #Pn2 hala2
zaj_sportowe-4/1 #Kaj siłownia(bursa)
zaj_sportowe-5/1 #Ps1 salka1
zaj_sportowe-6/1 #KOs nowa hala1
zaj_sportowe-7/1 #Ps3 pływalnia2
zaj_sportowe-9/1 #Ps4 hala3
zaj_sportowe-10/ #Ps2 nowa hala2
9 14:55-15:40   zaj_sportowe-1/1 #Pły pływalnia1
zaj_sportowe-2/1 #Pn1 hala1
zaj_sportowe-3/1 #Pn2 hala2
zaj_sportowe-4/1 #Kaj pływalnia2
zaj_sportowe-5/1 #Ps1 nowa hala1
zaj_sportowe-6/1 #KOs salka1
zaj_sportowe-7/1 #Ps3 hala3
zaj_sportowe-9/1 #Ps4 pływalnia3
zaj_sportowe-10/ #Ps2 nowa hala2
    zaj_sportowe-1/1 #Pły pływalnia1
zaj_sportowe-2/1 #Pn1 hala1
zaj_sportowe-3/1 #Pn2 hala2
zaj_sportowe-4/1 #Kaj siłownia(bursa)
zaj_sportowe-5/1 #Ps1 salka1
zaj_sportowe-6/1 #KOs nowa hala1
zaj_sportowe-7/1 #Ps3 pływalnia2
zaj_sportowe-9/1 #Ps4 hala3
zaj_sportowe-10/ #Ps2 nowa hala2
Obowiązuje od: 01.09.2021
Drukuj plan
wygenerowano 31.08.2021
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum