3D LOS
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55          
1 8:00- 8:45 zaj_sportowe-2/1 #Pn1 hala1
zaj_sportowe-3/1 #Pn2 hala2
zaj_sportowe-4/1 #Kaj siłownia(bursa)
zaj_sportowe-5/1 #Ps1 pływalnia1
zaj_sportowe-6/1 #KOs nowa hala1
zaj_sportowe-7/1 #Ps3 nowa hala2
zaj_sportowe-9/1 #Ps4 hala3
zaj_sportowe-11/ #P2s pływalnia2
zaj_sportowe-12/ #Płł salka1
  zaj_sportowe-2/1 #Pn1 pływalnia1
zaj_sportowe-3/1 #Pn2 pływalnia2
zaj_sportowe-4/1 #Kaj salka1
zaj_sportowe-5/1 #Ps1 hala2
zaj_sportowe-6/1 #KOs nowa hala1
zaj_sportowe-7/1 #Ps3 nowa hala2
zaj_sportowe-9/1 #Ps4 hala3
zaj_sportowe-10/ #Ps2 siłownia(bursa)
zaj_sportowe-12/ #Płł hala1
matematyka IK 118 religia #Reg 118
2 8:50- 9:35 zaj_sportowe-2/1 #Pn1 hala1
zaj_sportowe-3/1 #Pn2 hala2
zaj_sportowe-4/1 #Kaj siłownia(bursa)
zaj_sportowe-5/1 #Ps1 pływalnia1
zaj_sportowe-6/1 #KOs nowa hala1
zaj_sportowe-7/1 #Ps3 nowa hala2
zaj_sportowe-9/1 #Ps4 hala3
zaj_sportowe-11/ #P2s pływalnia2
zaj_sportowe-12/ #Płł salka1
r_matematyka-2/7 #Rma 118
r_informat.-3/7 #Rin 50
r_biologia-5/7 #Rbi 15
r_wos-7/7 #Rwo 113
zaj_sportowe-2/1 #Pn1 pływalnia1
zaj_sportowe-3/1 #Pn2 pływalnia2
zaj_sportowe-4/1 #Kaj salka1
zaj_sportowe-5/1 #Ps1 hala2
zaj_sportowe-6/1 #KOs nowa hala1
zaj_sportowe-7/1 #Ps3 nowa hala2
zaj_sportowe-9/1 #Ps4 hala3
zaj_sportowe-10/ #Ps2 siłownia(bursa)
zaj_sportowe-12/ #Płł hala1
matematyka IK 118 j.angielski-1/4 #an1 23(SP)
j.angielski-2/4 #an2 22(SP)
j.angielski-3/4 #an3 04
j.angielski-4/4 #an4 114
3 9:40-10:25 j.polski Ag 05 r_matematyka-2/7 #Rma 118
r_informat.-3/7 #Rin 50
r_biologia-5/7 #Rbi 15
r_wos-7/7 #Rwo 113
j.angielski-1/4 #an1 23(SP)
j.angielski-2/4 #an2 22(SP)
j.angielski-3/4 #an3 04
j.angielski-4/4 #an4 114
zaj_sportowe-1/1 #Pły pływalnia1
zaj_sportowe-2/1 #Pn1 hala1
zaj_sportowe-3/1 #Pn2 hala2
zaj_sportowe-4/1 #Kaj pływalnia2
zaj_sportowe-5/1 #Ps1 nowa hala1
zaj_sportowe-6/1 #KOs pływalnia3
zaj_sportowe-7/1 #Ps3 hala3
zaj_sportowe-9/1 #Ps4 salka1
zaj_sportowe-10/ #Ps2 nowa hala2
j.angielski-1/4 #an1 23(SP)
j.angielski-2/4 #an2 22(SP)
j.angielski-3/4 #an3 04
j.angielski-4/4 #an4 114
4 10:35-11:20 j.polski Ag 05 j.polski Ag 05 j.angielski-1/4 #an1 23(SP)
j.angielski-2/4 #an2 22(SP)
j.angielski-3/4 #an3 04
j.angielski-4/4 #an4 114
zaj_sportowe-1/1 #Pły pływalnia1
zaj_sportowe-2/1 #Pn1 hala1
zaj_sportowe-3/1 #Pn2 hala2
zaj_sportowe-4/1 #Kaj pływalnia2
zaj_sportowe-5/1 #Ps1 nowa hala1
zaj_sportowe-6/1 #KOs pływalnia3
zaj_sportowe-7/1 #Ps3 hala3
zaj_sportowe-9/1 #Ps4 salka1
zaj_sportowe-10/ #Ps2 nowa hala2
j.angielski-1/4 #an1 23(SP)
j.angielski-2/4 #an2 22(SP)
j.angielski-3/4 #an3 04
j.angielski-4/4 #an4 114
5 11:25-12:10 r_j.polski-1/7 #Rjp 05
r_chemia-3/7 #Rch 07
r_geografia-6/7 #Rge 117
j.polski Ag 05 godz.wych Ag 49 u_hist.i sp. JG 21 u_hist.i sp. JG 21
6 12:25-13:10 j.angielski-1/4 #an1 49
j.angielski-2/4 #an2 11(hala)
j.angielski-3/4 #an3 04
j.angielski-4/4 #an4 114
matematyka IK 118 r_j.polski-1/7 #Rjp 49
r_chemia-3/7 #Rch 07
r_geografia-6/7 #Rge 117
zaj.artysty Ag 05 r_j.polski-1/7 #Rjp 05
r_chemia-3/7 #Rch 07
r_geografia-6/7 #Rge 117
7 13:15-14:00 j.angielski-1/4 #an1 49
j.angielski-2/4 #an2 11(hala)
j.angielski-3/4 #an3 04
j.angielski-4/4 #an4 114
matematyka IK 118   r_matematyka-2/7 #Rma 118
r_informat.-3/7 #Rin 50
r_biologia-5/7 #Rbi 15
r_wos-7/7 #Rwo 11(hala)
r_j.polski-1/7 #Rjp 05
r_chemia-3/7 #Rch 07
r_geografia-6/7 #Rge 117
8 14:05-14:50   zaj_sportowe-1/1 #Pły pływalnia1
zaj_sportowe-2/1 #Pn1 hala1
zaj_sportowe-3/1 #Pn2 hala2
zaj_sportowe-4/1 #Kaj pływalnia2
zaj_sportowe-5/1 #Ps1 nowa hala1
zaj_sportowe-6/1 #KOs salka1
zaj_sportowe-7/1 #Ps3 hala3
zaj_sportowe-9/1 #Ps4 pływalnia3
zaj_sportowe-10/ #Ps2 nowa hala2
  r_matematyka-2/7 #Rma 118
r_informat.-3/7 #Rin 50
r_biologia-5/7 #Rbi 15
r_wos-7/7 #Rwo 11(hala)
zaj_sportowe-1/1 #Pły pływalnia1
zaj_sportowe-2/1 #Pn1 hala1
zaj_sportowe-3/1 #Pn2 hala2
zaj_sportowe-4/1 #Kaj siłownia(bursa)
zaj_sportowe-5/1 #Ps1 salka1
zaj_sportowe-6/1 #KOs nowa hala1
zaj_sportowe-7/1 #Ps3 pływalnia2
zaj_sportowe-9/1 #Ps4 hala3
zaj_sportowe-10/ #Ps2 nowa hala2
9 14:55-15:40   zaj_sportowe-1/1 #Pły pływalnia1
zaj_sportowe-2/1 #Pn1 hala1
zaj_sportowe-3/1 #Pn2 hala2
zaj_sportowe-4/1 #Kaj pływalnia2
zaj_sportowe-5/1 #Ps1 nowa hala1
zaj_sportowe-6/1 #KOs salka1
zaj_sportowe-7/1 #Ps3 hala3
zaj_sportowe-9/1 #Ps4 pływalnia3
zaj_sportowe-10/ #Ps2 nowa hala2
  religia #Reg 14 zaj_sportowe-1/1 #Pły pływalnia1
zaj_sportowe-2/1 #Pn1 hala1
zaj_sportowe-3/1 #Pn2 hala2
zaj_sportowe-4/1 #Kaj siłownia(bursa)
zaj_sportowe-5/1 #Ps1 salka1
zaj_sportowe-6/1 #KOs nowa hala1
zaj_sportowe-7/1 #Ps3 pływalnia2
zaj_sportowe-9/1 #Ps4 hala3
zaj_sportowe-10/ #Ps2 nowa hala2
Obowiązuje od: 01.09.2021
Drukuj plan
wygenerowano 31.08.2021
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum