Posiłki w roku szkolnym 2021/2022

Deklaracje na posiłki na nowy rok szkolny 2021/2022  prosimy już składać, ostateczny termin ich złożenia to 15 września 2021deklaracje są OBOWIĄZKOWE

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW DOT. OPŁAT ZA POSIŁKI NA ROK SZKOLNY 2021-2022 (numer konta bankowego)

DEKLARACJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW KORZYSTANIA Z POSIŁKÓW

.

WRZESIEŃ 2021r. (06-30.09.2021)

01-03.09.2021r posiłków nie będzie 

19 dni x 4,00 zł = 76,00 zł dla uczniów kl. I-V SPS
19 dni x 6,00 zł = 114,00 zł dla uczniów kl. VI-VIII SPS i LOS

 

Opłaty za posiłki wnosi się w okresach miesięcznych za cały miesiąc z góry. Wpłaty dokonywane są do 22 dnia miesiąca poprzedzającego miesiącw którym następuje korzystanie z posiłków (np. do 22 września 2021r za październik 2021r).

 

Wyjątek stanowią wpłaty na  miesiąc wrzesień, które należy uiścić do 30 sierpnia.