Zajęcia sportowe od 30.11.2020

Z dniem 30.listopada w oparciu o zmianę rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zmienia się organizacja zajęć sportowych.
Decyzją Dyrektora Szkoły zajęcia dopołudniowe będą nadal realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zaś w miejscu realizowania programów sportowych, czyli na obiektach szkolnych, będą prowadzone zajęcia popołudniowe.
Jeżeli zajęcia popołudniowe są ostatnimi w planie lekcji, dopuszcza się ich realizację w miejscu prowadzenia, po wcześniejszym uzgodnieniu przez trenera z uczniami/rodzicami.
Zajęcia realizowane na szkolnych obiektach sportowych będą odbywać się zgodnie z planem zajęć i w pełnym reżimie sanitarnym.