Akcja “Góra grosza” za nami 💰💰

Dobiegła końca Ogólnopolska akcja ”Góra grosza”, w której jak co roku braliśmy udział. Organizatorem jest Towarzystwo “Nasz Dom” z siedzibą w Warszawie. Celem powyższej akcji było zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną. Samorząd Uczniowski we współpracy z nauczycielami, opiekunem oraz Dyrekcją utworzyli Komisję Organizacyjną “Góry grosza”, która czuwała nad sprawnym przebiegiem zamierzonych działań. Ogółem podczas tegorocznej XXIII edycji zebraliśmy 275,61 zł.

Wszystkim biorącym udział w akcji serdecznie dziękujemy oraz zachęcamy do ponownego okazania serca w następnej edycji. 🧡