INFORMACJA O MONITORINGU WIZYJNYM

Szanowni Państwo,

INFORMUJEMY, ŻE TEREN ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W CZŁUCHOWIE JEST MONITOROWANY I OBEJMUJE BUDYNEK SZKOŁY I NAJBLIŻSZE OTOCZENIE PLACÓWKI.

  1. Monitoring stosujemy w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa uczniów, pracowników, osób przebywających na terenie placówki oraz dla ochrony ich mienia i szkoły.
  2. Administratorem systemu monitoringu i utrwalonych danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych w Człuchowie, który wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt: iod@poeksit.czluchow.org.pl
  3. Podstawą prawną przetwarzania jest ochrona Państwa żywotnych interesów lub innych osób fizycznych oraz interes publiczny tj. zapewnienie bezpieczeństwa.
  4. Więcej informacji, w tym zakres przysługujących Państwu praw, można uzyskać  na zss.czluchow.org.pl
  5. Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego