WYPRAWKA DZIECKA ZAPISANEGO DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

KARTA-ZGŁOSZENIA-DZIECKA-DO-ŚWIETLICY-SZKOLNEJ-DLA-GRUP-1-3 – ROK SZKOLNY 2021/22

 

KARTA-ZGŁOSZENIA-DZIECKA-DO-ŚWIETLICY-SZKOLNEJ-DLA-GRUP-4-6 – ROK SZKOLNY 2021/22

 

ANEKS DO REGULAMINU  ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w Planie Pracy Świetlicy oraz w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym Szkoły. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć.  Zajęcia świetlicowe są przeznaczone dla uczniów, którzy  pozostają w szkole dłużej ze względu na:

  1. czas pracy rodziców – na wniosek rodziców,
  2. organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.

Do świetlicy przyjmuje się uczniów klas I –VIII szkoły podstawowej, którzy maja potrzebę przebywania dłużej w szkole ze względu na czas  pracy  rodziców  oraz innych okoliczności.

Do świetlicy uczęszczają również uczniowie nie uczestniczący w zajęciach religii/ etyki, wychowania do życia w rodzinie, zajęciach sportowych oraz innych planowanych zajęciach edukacyjnych.

Zajęcia świetlicowe organizowane są systematycznie, w ciągu całego dnia, z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych oraz rozwojowych dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizycznych. Są to zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów oraz zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój psychofizyczny.

W świetlicy uczniowie nie powinni korzystać  z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych.

Przyjmowanie uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców dziecka, karty zgłoszenia do świetlicy szkolnej, podpisanej przez oboje rodziców/opiekunów prawnych. Dzieci do lat 7 odbierają wyłącznie rodzice lub osoby pełnoletnie do tego upoważnione w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy.

 

Istnieje możliwość odbioru dziecka ze świetlicy przez inna osobę, niż wskazana na karcie zgłoszenia, tylko po wypełnieniu, podpisaniu przez oboje rodziców/opiekunów prawnych  i dostarczeniu druku: JEDNORAZOWE UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA 

.

 

W naszej świetlicy jest wesoło …

 

Świetlica na odległość

Mali aktorzy, propozycja zajęć w wolnym czasie 27.03.2020r.

Zapraszamy do wspólnej zabawy 😉 30.03.2020r.

Wielkanoc 31.03.2020 r.

Wielkanocne potyczki 01.04.2020r.

Wielkanocne wyzwania 02.04.2020r.

Wielkanoc tuż, tuż … 03.04.2020 r. 

Na Wielkanoc czekamy, do zabawy zapraszamy 06.04.2020 r.

Wielkanocne szaleństwo 07.04.2020 r. 

Wesołych Świąt ! 08.04.2020 r.

Prezent od Zajączka 🙂 

Palcem po mapie 15.04.2020 r.

Podróż przez kontynenty 16.04.2020 r.

Ameryka Północna i jej mieszkańcy 17.04.2020 r.

Poznaj razem z nami Azję 20.04.2020 r.

Japonia – kraj kwitnącej wiśni 21.04.2020 r.

Na ratunek Ziemi 22.04.2020 r. 

PROGRAM BYĆ JAK IGNACY – JÓZEF HOFMAN LEKCJA 1

Kraina wiecznego lodu 23.04.2020 r.

Grenlandia 24.04.2020 r.

Międzynarodowy Dzień Tańca 27.04.2020 r.

PROGRAM BYĆ JAK IGNACY – JÓZEF HOFMAN LEKCJA 2

Mali Patrioci 28.04.2020 r.

Majowe święta 29.04.2020 r.

Polska moja ojczyzna 30.04.2020 r.

Z wizytą po krajach Unii Europejskiej 04.05.2020 r.

Symbole Unii Europejskiej 05.05.2020 r.

Wycieczka po Europie 06.05.2020 r.

Europa da się lubić 07.05.2020 r.

Pożegnanie z Europą 08.05.2020 r.

Zielony poniedziałek 11.05.2020 r.

Żółty wtorek 12.05.2020 r.

Kolorowa środa 13.05.2020 r.

Pomarańczowy czwartek 15.05.2020 r.

Niebieski piątek – Dzień Niezapominajki 15.05.2020 r.

Moja rodzina 18.05.2020 r.

Ciepło domowego ogniska 19.05.2020 r.

Bo w rodzinie siła 20.05.2020 r.

Grunt to dobra zabawa 21.05.2020 r.

Gdyby Matki były kwiatami 22.05.2020 r.

Żyj z pasją! 25.05.2020 r.

Gry i zabawy – sposób na nudę 26.05.2020 r.

Nietypowe zainteresowania 27.05.2020 r.

Czym są zainteresowania? 28.05.2020 r.

Nakręć się na hobby 29.05.2020 r.

Dzień Dziecka 01.06.2020 r.

Order Uśmiechu 02.06.2020 r.

Nasze emocje 03.06.2020 r.

Świat Dziecka 04.06.2020 r.

Wyzwania świetlicowe 05.06.2020 r.

Lato tuż, tuż 08.06.20202 r.

Co nas czeka w czerwcu? 09.06.2020 r.

A może by tak nad morze? 10.06.2020 r.

Podróże po Polsce 15.06.2020 r.

Poradnik wakacyjny 16.06.2020 r.

Podróże po Polsce – Warszawa 17.06.2020 r.

Podróże małe i duże 18.06.2020 r.

Poznajemy polskie góry 19.06.2020 r.

Już za parę dni … WAKACJE! 22.06.2020 r.

Bezpieczne wakacje 2020 23.06.2020 r.