WAŻNE INFORMACJE DOT. POSIŁKÓW

  

  • Zgodnie z § 3 ust. 11 i 14 Regulaminu opłat za posiłki wpłaty na miesiąc LUTY dokonane po terminie  przechodzą na kolejny miesiąc  rozliczeniowy, a wydawanie posiłków zostaje wstrzymane.
  • Bankowe potwierdzenia wpłat na luty dokonanych po terminie przyjmujemy tylko do 27.01.2020r do godz. 12:00  na e-mail lub osobiście w sekretariacie szkoły.
    Po tym terminie dziecko nie będzie wpisane na listę!!!

 

  • Osoby, które chciałyby korzystać z obiadów w nowym roku szkolnym 2019/2020 proszone są o złożenie w sekretariacie szkoły DEKLARACJI DOTYCZĄCEJ WARUNKÓW KORZYSTANIA Z POSIŁKÓW. UCZEŃ BĘDZIE MÓGŁ KORZYSTAĆ Z POSIŁKÓW W KOLEJNYM MIESIĄCU PO ZŁOŻENIU DEKLARACJI I DOKONANIU WPŁATY.

 

.

KWOTA  DO  ZAPŁATY  ZA  POSIŁKI
MARZEC 2020r.
(02.03 – 31.03.2020r
)  

22 dni x 3,00 zł = 66,00 zł dla uczniów kl. I-V SPS
22 dni x 5,00 zł = 110,00 zł dla uczniów kl. VI-VIII SPS i LOS

.

Wpłaty na  miesiąc  MARZEC należy uiścić  do  22 lutego 2020r.

.

O terminie płatności decyduje data wpływu na konto szkoły.

.

.

PROSZĘ O DOKONYWANIE WPŁATY ZA POSIŁKI W TERMINIE
(DO 22. KAŻDEGO MIESIĄCA!)

Opłaty za posiłki wnosi się w okresach miesięcznych za cały miesiąc z góry. Wpłaty dokonywane są do 22. dnia miesiąca poprzedzającego miesiącw którym następuje korzystanie z posiłków  (np. do 22. września 2019r za październik 2019r).

Wpłaty dokonane po terminie przechodzą na kolejny miesiąc rozliczeniowy. O terminie płatności decyduje data wpływu na konto szkoły.

 

NUMER KONTA BANKOWEGO, INF. DOT. ZGŁASZANIA NIEOBECNOŚCI

 

DEKLARACJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW KORZYSTANIA Z POSIŁKÓW

OŚWIADCZENIE DOT. NIEOBECNOŚCI

OŚWIADCZENIE WYCHOWAWCÓW

OŚWIADCZENIE DOT. REZYGNACJI Z POSIŁKÓW

 

REGULAMIN OPŁAT ZA POSIŁKI ZSS CZŁUCHÓW