Uwaga ósmoklasiści!
Trwa rekrutacja do liceum. Wniosek o przyjęcie do szkoły należy złożyć w dniach od 15 do 31 maja.
Testy sprawności już 5 czerwca. Dołącz do nas, liczba miejsc ograniczona!

Szkoła Podstawowa Sportowa Więcej

Liceum Ogólnokształcące Sportowe Więcej

Sport Więcej