Dokumenty rekrutacyjne wraz zaświadczeniem lekarskim od lekarza POZ należy złożyć elektronicznie (podpisane, zeskanowane dokumenty) na e-mail: rekrutacja@zssczluchow.pl  lub osobiście w sekretariacie szkoły, tel. 59 82 21 157  w terminie do 10 marca 2023r.

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2023/2024

REGULAMIN REKRUTACJI do klasy 1 Szkoły Podstawowej Sportowej

WNIOSEK do klasy 1 Szkoły Podstawowej Sportowej

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU:

WAŻNE TERMINY

4.marca 2023  od 9.00 do 12.00 – Dzień Otwartej Szkoły

14.marca 2023 godz. 16.00 – próby sprawności fizycznej

 

 

_______________________________________________________________________________

CO DAJE DZIECKU UPRAWIANIE SPORTU – KLIKNIJ!

PIERWSZE TRZY LATA ZA NAMI – CUDOWNE WSPOMNIENIA – KLIKNIJ