Zastępstwa 9.12.2022 (piątek)

M.Gwiżdż
3,4. gr. 4-6 SPS – A.Zachajczuk
8,9. gr. LOS – zwolnieni

J. Chlastacz
1,2. Gr. 1 LOS- zwolnieni
3. 8b SPS- M. Kołodziejska, matematyka
5,6. Gr. 2 LOS- N. Szultka
7. 1b LOS- J. Senetelli

M. Czapiewska
1. 6a SPS- zwolnieni
2. 7a SPS- K. Rojek- Kowalska
3. 7a SPS- K. Rojek- Kowalska
4. 8c SPS- A. Mikołajczak
5. 5b SPS- I. Skrzypczak (zamiast 2 godziny)
6. 5a SPS- zwolnieni
7. 8b SPS- J. Senetelli
8. 8d SPS- zwolnieni

M. Kępka
1. 5b SPS- zwolnieni
2. 2a LOS- K. Foryś (zamiast 1 godziny)
4. 1b LOS- K. Foryś, biologia, s. 11
5. 4b LOS- M. Górska, s. 11
6. 6a SPS- zwolnieni
7. 6b SPS- zwolnieni

K. Stanios
1,2. gr. 1-2 SPS- zaj. świetlicowe/ zwolnieni
5,6. gr. 3 SPS- D. Imianowska
8,9. gr. LOS- zwolnieni
E. Szulc- Góra
6.45-10.30 – M.Lenkiewicz
E.Wysocka – Pastusiak
3. 2c SPS – A.Małkowska – Kaczmarek
4. 2a SPS – J.Kruth
5. 2b SPS – P.Stachowicz
6. 1b SPS – O.Dowksza
7. 1a SPS – I.Nita
M.Mielcarz
2. 3c SPS – W.Mrozewski (gr.łączone)
3. 2a SPS – W.Mrozewski (gr.łączone)
4. 2c SPS – W.Mrozewski (gr.łączone)
5. 1a SPS – W.Mrozewski (gr.łączone)
6. 2b SPS – W.Mrozewski (gr.łączone)
7. 1b SPS – W.Mrozewski (gr.łączone)
14.00-16.00 – O.Dowksza

Zastępstwa 12.12.2022 (poniedziałek)

Klasa 2a SPS- wycieczka

Ł.Imianowski
5,6. gr. 4 SPS – A.Zachajczuk
7,8. gr.7-8 SPS – zwolnieni
A. Przyszlak
4. 7a SPS- M. Grzelak
6. Gr. 4 LOS- J. Chlastacz, gr. łączone
M.Gasperowicz
7,8. gr. 7-8 SPS – zwolnieni
K.Sowiński
1,2. gr. LOS – zwolnieni
7,8. gr. 7-8 SPS – zwolnieni
A.Stachowiak
3,4. gr. 1-2 SPS – zaj. świetlicowe

Zastępstwa 13.12.2022 (wtorek)

Ł.Imianowski
3,4. gr. 6 SPS – A.Zachajczuk
8,9. gr. LOS SPS – zwolnieni