Zastępstwa 30.09.2020 (środa)

A. Stachowiak
7,8. gr. 7-8 SPS- zwolnieni

Zastępstwa 01.10.2020 (czwartek)

A. Stachowiak
1,2. gr. 1 SPS- A. Dzięgielewski (pływalnia)
5,6. gr. 7-8 SPS- M. Księżak (hala)

J. Michalak
1,2. gr. 2 LOS- zwolnieni

N. Szultka
1,2. gr. 3 LOS- zwolnieni
3. 4b SPS- s. Daria (zamiast 7 godziny w poniedziałek, 5. 10.)
5. 5b SPS- M. Topolewska
6. gr. 1 LOS- 1a LOS- W. Kujawska, s. 113
1b LOS- M. Topolewska, s. 22
7,8,9. gr. 2 LOS- zwolnieni

Zastępstwa 02.10.2020 (piątek)

P. Dowksza
3,4. gr. 4-6 SPS- M. Przyszlak
5,6. gr. 7-8 SPS- B. Węgrzyn

A. Zachajczuk
3,4. gr. 4-6 SPS- ł. Płóciennik
5,6. gr. 3 SPS- A. Machoń

A. Stachowiak
1,2. gr. 1 SPS- M. Gasperowicz
5,6. gr. 7-8 SPS- M. Księżak

J. Michalak
2a LOS- zwolnieni