Zastępstwa 19. 02. 2020 (środa)

A. Burak
8. gr. 5 SPS- zwolnieni
9. gr. 1 LOS- zwolnieni

R. Nowicka
13.15-16.00 – O. Kowalczyk

M. Topolewska
1,2. gr. 7 SPS- zwolnieni
3. 1b LOS- M. Grzelak (zajęcia z psychologiem)
5,6. gr. 2 LOS- 2a LOS- D. Mazur, s. 114/ 2b LOS- W. Kujawska, s. 4/ 2c LOS- N. Szultka, s. 49
7,8. gr. 3 LOS- zwolnieni

A. Stachowiak
3,4. gr. 1 SPS- Ł. Imianowski
7,8. gr. 7-8 SPS- zwolnieni

Zastępstwa 20. 02. 2020 (czwartek)
S. Marasz
1,2. gr. 1a/1b LOS- zwolnieni
3. 4a SPS- A. Przyszlak
4. gr. 1 LOS- A. Przyszlak
A. Zachajczuk
1,2. gr. 3-4 SPS- zwolnieni/ zajęcia świetlicowe
3,4. gr. 2 SPS- M. Kuśta, zajęcia ruchowe na świetlicy
K. Milewski
1,2. gr. 2 LOS- zwolnieni
3. gr. 1d LOS- T. Kłodziński (gr. łączone)
4. 7a SPS- W. Kujawska (j. angielski), s. 11 hala
7,8,9. gr. 3b LOS- zwolnieni
R. Nowicka
13.15-16.00 –O. Kowalczyk
M. Topolewska
1,2. gr. 1 LOS- zwolnieni
3. gr. 3 LOS- 3a LOS- W. Kujawska, s. 4/ 3b LOS- N. Szultka, s. 114
4. 5b SPS- J. Chlastacz (j. angielski)
7,8. gr. 2 LOS- zwolnieni

I.Skrzypczak
1. 2bSPS – I.Nita
5. 2bSPS – E.Szulc-Góra
6. 2bSPS – E.Szulc-Góra
7. 2bSPS – I.Nita