Zastępstwa 21.03.2023 (wtorek)

J. Senetelli
4. 1b LOS – A. Mikołajczyk (s.34)
5. 2a LOS – M. Grzelak
6. 8d SPS – T. Szmaglik (zamiast 9 godz.), s. 7
7. 2b LOS – A. Mikołajczak (zamiast 1 godziny)
M.Kępka
1. 1b LOS – zwolnieni
2. 5c SPS – M.Gostomczyk
3. gr. 3a LOS – I.Dicmann (gr.łączone)
4. gr. 3a LOS – I.Dicmann (gr.łączone)
5. 6a SPS – A.Kamyszek
6. 4a SPS – A.Kamyszek
7. 4b SPS – zwolnieni
E.Szulc-Góra
6. 7b SPS – J.Gleb (lekcja przeniesiona z 9 godz.)
J.Gleb
9.7b SPS – zwolnieni (lekcja przeniesiona na 6 godz.)

A.Przyszlak 

9. 7a SPS – zwolnieni

Zastępstwa 22.03.2023 (środa)

K. Milewski
7,8. gr. 2b LOS- zwolnieni
J. Senetelli
1,2. Gr. 2b LOS- zwolnieni
5,6. Gr. 4 LOS- M. Czapiewska, gr. łączone
7. 2a LOS- I. Dickmann
8. gr. 2b LOS- zwolnieni
A.Zachajczuk
1,2. gr. 4-6 SPS – zwolnieni
5,6. gr. 1-2 SPS – świetlicowe zabawy ruchowe (P.Stachowicz)
8,9. gr. 7-8 SPS – zwolnieni
M.Kępka
3. 5c SPS – M.Kołodziejska
4. 4c SPS – Ż.Kolter
5. 1a LOS – D.Mazur
6. 5b SPS – I.Nita
7. 1c LOS – J.Gleb
E.Szulc-Góra
1. 8c SPS – zwolnieni
5. 8d SPS – A.Przyszlak

Zastępstwa 23.03.2023 (czwartek)

M.Kępka
1. 6b SPS – zwolnieni
4. gr. 3a LOS – I.Dickmann (gr.łączone)
5. gr. 3a LOS –K.Milewski (gr.łączone)
6. gr. 3a LOS – K.Milewski (gr.łączone)
3. 5a SPS – M.Lenkiewicz
7. 1a LOS – M. Laskowska (matematyka)
E.Szulc-Góra
4. 8d SPS – N.Szultka
7. 8c SPS – A.Burak
J.Gleb
3. 8c SPS – M.Gostomczyk
4. 8c SPS – M.Gostomczyk
5. 1b LOS – D.Mazur

Zastępstwa 24.03.2023 (piątek)

M.Kępka
1. 5b SPS – zwolnieni
2. 2a LOS – K. Foryś (zamiast 1 godziny)
3. 1b LOS – J.Chlastacz
5. 4b LOS – N.Szultka
6. 6a SPS – zwolnieni
7. 6b SPS – zwolnieni