Podczas czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 szkoła pracuje
w ściśle wyznaczonych godzinach z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa:

 

GODZINY I DNI OBSŁUGI INTERESANTÓW  W SEKRETARIACIE SZKOŁY:

 

BUDYNEK  A: 

Poniedziałki – godz. 1300 – 1530

Wtorki – godz. 700 – 1000

Czwartki – godz. 1000 – 1300

W pozostałych terminach prosimy o zdalne formy komunikacji: 

TELEFON: 59 82 21 157                        E-MAIL: sekretariat@zss.czluchow.org.pl

.

BUDYNEK  B:

Po wcześniejszym umówieniu się z sekretariatem szkoły:
– telefonicznym na numer +48 59 83 43 491
– za pośrednictwem poczty elektronicznej sekretariat@zss.czluchow.org.pl

Na teren szkoły można wejść wejściem głównym od ul. Koszalińskiej. W szkole nie można czekać na spotkanie, nie ma poczekalni.