U W A G A !

Podczas czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 szkoła pracuje w ściśle

wyznaczonych godzinach z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa:

 

SEKRETARIAT SZKOŁY JEST CZYNNY
W GODZ. 7:00 – 15:00

 

Prosimy o zdalne formy komunikacji:

e-mail: sekretariat@zss.czluchow.org.pl    tel. 59 82 21 157

tel. dyrektora szkoły ( w sprawach pilnych) 784 947 472