SEKRETARIAT SZKOŁY JEST CZYNNY
W GODZ. 7:00 – 15:00

 

Prosimy o zdalne formy komunikacji:

e-mail: sekretariat@zss.czluchow.org.pl    tel. 59 82 21 157