Wniosek rodzica o zwrot błędnie wykonanego przelewu

.

W dniu 26.09.2023r wybrane zostało nowe Prezydium Rady Rodziców w składzie:

 1. Przewodnicząca – Małgorzata Ziemba-Lacroix
 2. Zastępca – Andrzej Pruski
 3. Sekretarz – Paulina Przyszlak
 4. Skarbnik – Roksana Bogusz
 5. Członek – Natalia Mroziewicz
 6. Członek – Anna Kosiorek-Gryka
 7. Członek – Alena Osypova

Ustalono nową stawkę składki w kwocie 60,00 zł/rok (na drugie i każde następne dziecko w szkole 50% zniżki, tj. 30,00zł). Wpłat można dokonywać za pośrednictwem konta RR:

Bank Spółdzielczy w Człuchowie,
nr konta: 22 9326 0006 0001 6753 2000 0010
W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko ucznia, klasę

bądź u skarbnika klasy. W sytuacji uiszczenia opłaty przez konto jest prośba o poinformowanie o fakcie dokonania wpłaty skarbnika klasy.

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZSS CZLUCHÓW

PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKÓW DO RADY RODZICÓW

Rozliczenie do RR (powyżej 4 nagród)

Rozliczenie do RR (tylko na 4 nagrody)

Wniosek o dofinansowanie do RR

.

UBEZPIECZENIE NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Drodzy Rodzice! 

Poniżej przedstawiamy propozycje ofert ubezpieczeń szkolnych.

 

Umowa ubezpieczenia szkolnego ma charakter dobrowolny, a jej zawarcie zależy od woli ubezpieczających. To Rodzice decydują, zgodnie z zasadą swobody umów, czy i na jakich warunkach zawrą umowę ubezpieczenia.

W świetle obowiązujących przepisów Rada Rodziców nie może być stroną umowy ubezpieczenia ze względu na brak osobowości prawnej.
W tej sytuacji  proponujemy, aby Rodzice zawarli samodzielnie umowę ubezpieczenia za pośrednictwem  linku udostępnionego przez  ubezpieczyciela i sami wybrali  wysokość składki, a co za tym idzie ochronę, która im najbardziej odpowiada.

 

Przedstawione poniżej propozycje są jedynie przykładowe. Rada Rodziców otrzymała je mailowo od brokerów i agentów ubezpieczeniowych. Rodzice nie są nimi związani, co oznacza, że mogą ubezpieczyć swoje dzieci w innych firmach ubezpieczeniowych.

 

Prezydium Rady Rodziców

 • TUZ

https://tuz.pl/ubezpieczenia-szkolne/?kod-znizkowy=11234089/A

 • PZU

https://ubestrefa.pl/oferta/hpgb99

W linku powyżej znajdują się 3 propozycje ubezpieczenia dla Szkoły sportowej.

Zainteresowany ubezpieczeniem rodzic samodzielnie zawiera ubezpieczenie wybierając odpowiedni wariant ubezpieczenia.

https://ubestrefa.pl/oferta/s7kobp

https://www.facebook.com/OddzialPZUCzluchow

https://www.pzu.pl/grupa-pzu/spolki

https://kochamtodbam.pl/ubezpieczenia/tabela-bez-kodu

 • SGNAL IDUNA

https://w3.signal-iduna.pl/e-policy/pl/nnwmajatek/link?rauNbr=11494170/P&polNbr=386825

 • INTERRISK

https://www.e-nfs.pl/szkolne-interriskn

Link przekierowuje do oferty z rabatem 12 zł

https://www.e-nfs.pl/ubezpieczenia/nnw-szkolne/zakres-ochrony

 • POLBROKER

https://www.polbroker.pl/

 • KOCHAM TO DBAM

https://kochamtodbam.pl/ubezpieczenia/tabela-bez-kodu

 • POCZTA POLSKA

http://poczta.czluchow.org.pl/NowaWiadomosc/Do/QlIkBFQ6QUFhIVRZX192dnQBeCtCchE1BgguKlJCQU09DRJKA0FHF1JUBQNKFgpGX19WVjUTBgddUwsWQUoDQlQnBFFKCQY%2FMFBZUVY9JyxFZQ8VMwZsQxIqbUNJARFsQkQgQwZw

http://poczta.czluchow.org.pl/https

 • UNILINK

https://eshop.unilink.pl/lr/AS33992/NNW-szkolne

 • E-UBEZPIECZENIE

https://www.eubezpieczenie.com.pl/szkolne

 • STARTION BROKERS

http://www.strattonbrokers.com/

 • UNIQA

http://www.uniqa-szczecin.pl/

https://www.uniqa.pl/kalkulator/ubezpieczenie-szkolne-nnw/insurance?PartnerType=PA&PartnerId1=550726&PartnerId2=LP

http://www.uniqa-szczecin.pl

 • GESTUMBROKER

https://gestumbroker.pl/bezpieczne_dziecko/

 • CENTRUM POLIS

https://centrumpolis.pl/

https://szkola.compensa.pl   Hasło do oferty szkolnej : 792845

 • FRESHMAIL

https://link.freshmail.direct/c/v2xg545i2k/iol591ajsr

[https://link.freshmail.direct/c/ht8cghbvy4/iol591ajsr

https://link.freshmail.direct/r/iol591ajsr/lmjhux4emi

 • NAU

www.nau.pl

 

______________________________________________________________________________________________________________________

Ubezpieczenie 2022-2023

UBEZPIECZENIE NA ROK SZKOLNY 2021-2022

UBEZPIECZENIE NA ROK SZKOLNY 2020-2021

Zakres ubezpieczenia dla Zespołu Szkół Sportowych w Człuchowie w roku 2021/2022

Informacja od Przewodniczącej Rady Rodziców dot. ubezpieczenia