Wniosek rodzica o zwrot błędnie wykonanego przelewu

.

Składka na Radę Rodziców50,00 zł/rok (na drugie dziecko w szkole 50% zniżki)
na konto RR: Bank Spółdzielczy w Człuchowie,
nr konta: 22 9326 0006 0001 6753 2000 0010
W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko ucznia, klasę

.

Prezydium Rady rodziców na rok szkolny 2021/2022:

  1. Przewodnicząca – Małgorzata Ziemba-Lacroix
  2. Zastępca – Anna Kosiorek-Gryka
  3. Sekretarz – Agnieszka Bajdor
  4. Skarbnik – Ewelina Skwiercz
  5. Członek – Natalie Mroziewicz
  6. Członek – Elżbieta Szyszło
  7. Członek – Jan Radziemski

 

UBEZPIECZENIE NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Drodzy Rodzice!

Ubezpieczenie szkolne od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
w wariancie dopasowanym do Waszych potrzeb – link do strony ubezpieczenia:

https://ubezpieczenia.centrumpolis.pl/Sklep/Szkolne?KodPromocji=k42810

Jeżeli ktoś będzie miał trudności z przystąpieniem do ubezpieczenia poniżej jest kontakt do osoby odpowiedzialnej za ubezpieczenie w ZSS Człuchów:

Oktawia Janiak

Centrum Polis Sp. z o.o.

62-510 Konin, ul. Wyszyńskiego 32a

tel. 537 857 909

.__________________________________________________________________________________________________________________________

UBEZPIECZENIE NA ROK SZKOLNY 2020-2021

Zakres ubezpieczenia dla Zespołu Szkół Sportowych w Człuchowie w roku 2021/2022

Informacja od Przewodniczącej Rady Rodziców dot. ubezpieczenia

Ubezpieczenie uczniów w roku szkolnym 2019/2020

Ubezpieczenie uczniów w roku szkolnym 2018/2019

.

Szczegółowa informacja o zgłaszaniu szkód:

Informacje o ubezpieczeniu NNW  2019-2020

Zakres ubezpieczenia 2019-2020 

Oświadczenia przystąpienia do ubezpieczenia

OWU edu plus 2019_05

OWU edu plus karta

Zgłoszenie roszczenia

Tabela norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu

 

 

.

Regulamin Rady Rodziców

PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKÓW DO RADY RODZICÓW