.

Prezydium Rady rodziców na rok szkolny 2019/2020:

 1. Arleta Kurzelewska – przewodnicząca
 2. Ewelina Skwiercz – wiceprzewodnicząca
 3. Anna Niewińska – skarbnik
 4. Agnieszka Bajdor – sekretarz
 5. Natalia Mroziewicz – członek
 6. Emilia Marcinowska – członek
 7. Andrzej Pruski – członek

.

Uchwały Rady Rodziców 2019/2020:

.

Informacje o ubezpieczeniu na rok szkolny 2019/2020

polisa nr EDU-A/P nr 064825
data obowiązywania polisy i ochrony ubezpieczeniowej :
01.09.2019 do 31.08.2020

Jak zgłosić szkodę z ubezpieczenia EDU PLUS

InterRisk TU S.A.

ViennaInsuranceGroup

Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa

 • Osobiście – w dowolnej jednostce Interrisk TU S.A. ViennaInsuranceGroup; adresy na www.interrisk.pl

formularz zgłoszenia szkody do pobrania ze strony Interrisk:

https://www.interrisk.pl/fileadmin/user_upload/roszczenie_-edu-plus7_M3_ikonki.pdf

 

Jakie dokumenty należy przygotować do złożenia roszczenia?
Wypełniony wniosek o wypłatę świadczenia. Uwaga: tylko w przypadku przesyłania dokumentacji szkody drogą elektroniczną, bądź listowną,

 1. kserokopia dokumentacji medycznej z przychodni, szpitala potwierdzająca udzielenie pierwszej pomocy i przebieg leczenia w związku z zaistniałym zdarzeniem, będącym przedmiotem zgłoszonego roszczenia,
 2. protokół powypadkowy (sporządzony np. przez Ubezpieczającego) lub protokół policyjny(opcjonalnie),
 3. inne dokumenty niezbędne do stwierdzenia zasadności roszczenia wskazane przez Towarzystwo,
 4. numer rachunku bankowego (niezbędny w przypadku zgłoszenia szkody on-line),

W przypadku zgłaszania roszczeń z klauzuli dotyczącej zwrotu kosztów leczenia lub nabycia środków pomocniczych np.: stabilizatora – należy w celu udokumentowania zakupu  przedstawić fakturę imienną na dziecko (osoba fizyczna ma możliwość zamiany paragonu na fakturę w ciągu trzech miesięcy od daty wystawienia paragonu).

Szanowni Państwo,
w celu ułatwienia Państwu współpracy z firmą ubezpieczeniową w razie zaistnieniazdarzenia wypadkowego oraz uniknięcia błędów przy zgłoszeniach szkód wynikających z nieszczęśliwych wypadków, proszę o kontakt przed zgłoszeniem szkody.
Postaram się Państwu pomóc w procesie zgłaszania szkody jak i również w innych Państwa problemach związanych z ubezpieczeniami. Pozostaje do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu 602 811 911  Andrzej Chudziński

 

Szczegółowa informacja o zgłaszaniu szkód:

Informacje o ubezpieczeniu NNW  2019-2020

Zakres ubezpieczenia 2019-2020 

Oświadczenia przystąpienia do ubezpieczenia

OWU edu plus 2019_05

OWU edu plus karta

Zgłoszenie roszczenia

Tabela norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu

 

 

Regulamin Rady Rodziców