Wniosek rodzica o zwrot błędnie wykonanego przelewu

.

W dniu 27.09.2022r wybrane zostało nowe Prezydium Rady Rodziców w składzie:

 1. Przewodnicząca – Małgorzata Ziemba-Lacroix
 2. Zastępca – Andrzej Pruski
 3. Sekretarz – Paulina Przyszlak
 4. Skarbnik – Elżbieta Szyszło
 5. Członek – Natalia Mroziewicz
 6. Członek – Anna Kosiorek-Gryka
 7. Członek – Roksana Bogusz
 8. Członek – Alena Osypova

Ustalono nową stawkę składki w kwocie 60,00 zł/rok (na drugie i każde następne dziecko w szkole 50% zniżki, tj. 30,00zł). Wpłat można dokonywać za pośrednictwem konta RR:

Bank Spółdzielczy w Człuchowie,
nr konta: 22 9326 0006 0001 6753 2000 0010
W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko ucznia, klasę

bądź u skarbnika klasy. W sytuacji uiszczenia opłaty przez konto jest prośba o poinformowanie o fakcie dokonania wpłaty skarbnika klasy.

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZSS CZLUCHÓW

.

 

UBEZPIECZENIE NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

Drodzy Rodzice! 

Poniżej przedstawiamy propozycje ofert ubezpieczeń szkolnych. Umowa ubezpieczenia szkolnego ma charakter dobrowolny,
a jej zawarcie zależy od woli ubezpieczających. To Rodzice decydują, zgodnie z zasadą swobody umów, czy i na jakich warunkach zawrą umowę ubezpieczenia.
W świetle obowiązujących przepisów Rada Rodziców nie może być stroną umowy ubezpieczenia ze względu na brak osobowości prawnej.
W tej sytuacji  proponujemy, aby Rodzice zawarli samodzielnie umowę ubezpieczenia za pośrednictwem  linku udostępnionego przez  ubezpieczyciela i sami wybrali  wysokość składki, a co za tym idzie ochronę, która im najbardziej odpowiada.

Przedstawione poniżej propozycje są jedynie przykładowe. Rodzice mogą ubezpieczyć swoje dzieci w innych firmach ubezpieczeniowych.

 • IDUNA

LINK do zakupu ubezpieczenia:

https://w3.signal-iduna.pl/e-policy/pl/nnwmajatek/link?rauNbr=11581241/P&polNbr=384370

KOD RABATOWY:  MR35071

 

 • Signal Iduna (ulotka Kocham to dbam)

Bezpośredni link do oferty:

https://w3.signal-iduna.pl/e-policy/pl/nnwmajatek/link?rauNbr=11494170/P&polNbr=386648

 

 • GESTUMBROKER

www.gestumbroker.pl/bezpieczne_dziecko [1]

Nowe warunki Programu będą dostępne na platformie

https://gestumbroker.pl/bezpieczne-dziecko [2]

* Zniżka 25% dla rodzeństwa !

* Wszystkie sporty bez wyłączeń! – ochrona podczas uprawiania każdej dyscypliny sportowej zarówno rekreacyjnie jak i zawodowo – w tym sporty ekstremalne bez zwyżki składki!

 

 • Colonnade

Bezpośredni link  do oferty:

https://market.colonnade.pl/przystapienia/SPOG00109/52b5f260-45b5-4faa-bd75-35a7d1af4bf8

 

 • TUZ

Bezpośredni link do oferty:

https://tuz.pl/ubezpieczenia-szkolne/?kod=sau2022&kod-znizkowy=SAU500

 

 • SUPER UBEZPIECZENI

http://super-ubezpieczenia.com.pl/

 

 • EDU PLUS INTERRISK

LINK DO ZAKUPU POLISY dla uczniów szkoły

OFERTA NNW 2022 2023 SZKOŁY-dla uczniów szkoły

 

 

.__________________________________________________________________________________________________________________________

UBEZPIECZENIE NA ROK SZKOLNY 2021-2022

UBEZPIECZENIE NA ROK SZKOLNY 2020-2021

Zakres ubezpieczenia dla Zespołu Szkół Sportowych w Człuchowie w roku 2021/2022

Informacja od Przewodniczącej Rady Rodziców dot. ubezpieczenia

Ubezpieczenie uczniów w roku szkolnym 2019/2020

 

 

 

.

 

PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKÓW DO RADY RODZICÓW