Drogi Ósmoklasisto!!


TERMINY REKRUTACJI:
HARMONOGRAM REKRUTACJI
(do pobrania)

Liceum Ogólnokształcące Sportowe w Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Człuchowie jest szkołą z nowoczesną bazą dydaktyczną, wysoko wykwalifikowaną kadrą trenerską, atrakcyjnym zapleczem sportowym oraz solidną edukacją językową skierowaną dla tych, którzy pragną efektywnie łączyć naukę ze sportem i na obu tych płaszczyznach osiągać sukcesy.

Wszechstronny rozwój uczniów, ukierunkowany na osiąganie sukcesów w nauce i sporcie, opanowanie umiejętności i wiedzy potrzebnej do samodzielnego rozwiązywania problemów oraz  organizowanie nauczania w taki sposób, by stworzyć optymalne warunki umożliwiające łączenie zajęć sportowych z innymi zajęciami dydaktycznymi są dla nas najważniejsze. Stawiamy również na rozwijanie predyspozycji i uzdolnień specjalistycznych, kwalifikujących uczniów do szkolenia w zakresie właściwej dyscypliny lub konkurencji sportowej oraz przygotowanie młodzieży do współzawodnictwa sportowego.

Dzięki wszechstronnej działalności uczniowie mają szansę nie tylko rozwijać sprawność fizyczną i uzdolnienia ruchowe, dbać o zdrowie, wyjeżdżać na zawody oraz obozy sportowe, ale też uczestniczyć w różnorodnych kołach przedmiotowych.

W klasach pierwszych naszej szkoły prowadzone będzie szkolenie sportowe w następujących dyscyplinach:

 • kajakarstwo,
 • piłka siatkowa,
 • piłka nożna.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

 • biologia, chemia, język angielski
 • język polski, historia, język angielski
 • język polski, biologia, język angielski
 • matematyka, informatyka, język angielski
 • matematyka, geografia, język angielski

Wiemy, że kluczem do lepszej przyszłości jest znajomość języków obcych, więc zapewniamy wszystkim naukę języka angielskiego, już od pierwszej klasy, na poziomie rozszerzonym w grupach na różnych poziomach zaawansowania. U nas możesz również uczyć się:

 • języka niemieckiego,
 • języka rosyjskiego,
 • języka włoskiego.

Dodatkowo kandydaci mogą skorzystać z oferty:

 1. Modułu mundurowego —> LOS_Moduł mundurowy
 2. Modułu psychologiczno-pedagogicznego (NOWOŚĆ!)—> LOS_Moduł psychologiczno-pedagogiczny

Aby dołączyć do grona uczniów Liceum Ogólnokształcącego Sportowego należy wziąć udział w próbie sprawności fizycznej, wykazać się dobrym stanem zdrowia oraz złożyć odpowiednie dokumenty.

Każdy uczeń Zespołu Szkół Sportowych w Człuchowie ma możliwość skorzystania z oferty bursy szkolnej i stołówki.

Kandydat do klasy pierwszej może również dokonać rejestracji w formie elektronicznej na stronie https://czluchow.edu.com.pl

Wówczas po wypełnieniu wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej, należy ZAPISAĆ GO w systemie rejestracji elektronicznej, DOŁĄCZYĆ ZAŁĄCZNIKI, WYDRUKOWAĆ i DOSTARCZYĆ  podpisany przez kandydata oraz rodziców lub opiekunów prawnych do sekretariatu szkoły.

Do wniosku elektronicznego należy dołączyć następujące załączniki :

W celu uzupełnienia informacji niezbędnych w organizacji pracy szkoły a niezawartych we  wniosku elektronicznym, należy dołączyć załączniki.

 

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą szkoły!

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPORTOWE:

ÓSMOKLASISTO_oferta_2023_2024

Liceum Ogólnokształcące Sportowe_oferta_2023_2024

Ulotka_LOS_2023_2024

Regulamin Rekrutacji do LOS na rok szkolny 2023/2024

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU:

 

O przyjęcie do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego Sportowego mogą się ubiegać absolwenci szkoły podstawowej, którzy:

 1. a) posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 2. b) wezmą udział w próbie sprawności fizycznej i uzyskają odpowiednią ilość punktów,
 3. c) w ustalonym terminie złożą wniosek o przyjęcie do szkoły- wniosek można złożyć w wersji elektronicznej logując się na adres- https://czluchow.edu.com.pl lub w wersji papierowej osobiście lub elektronicznie na e-mail: rekrutacja@zssczluchow.pl