Liceum Ogólnokształcące Sportowe w Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Człuchowie jest szkołą z nowoczesną bazą dydaktyczną, wysoko wykwalifikowaną kadrą trenerską, atrakcyjnym zapleczem sportowym oraz solidną edukacją językową skierowaną dla tych, którzy pragną efektywnie łączyć naukę ze sportem i na obu tych płaszczyznach osiągać sukcesy.

Wszechstronny rozwój uczniów, ukierunkowany na osiąganie sukcesów w nauce i sporcie, opanowanie umiejętności i wiedzy potrzebnej do samodzielnego rozwiązywania problemów oraz  organizowanie nauczania w taki sposób, by stworzyć optymalne warunki umożliwiające łączenie zajęć sportowych z innymi zajęciami dydaktycznymi są dla nas najważniejsze. Stawiamy również na rozwijanie predyspozycji i uzdolnień specjalistycznych, kwalifikujących uczniów do szkolenia w zakresie właściwej dyscypliny lub konkurencji sportowej oraz przygotowanie młodzieży do współzawodnictwa sportowego.

Dzięki wszechstronnej działalności uczniowie mają szansę nie tylko rozwijać sprawność fizyczną i uzdolnienia ruchowe, dbać o zdrowie, wyjeżdżać na zawody oraz obozy sportowe, ale też uczestniczyć w różnorodnych kołach przedmiotowych.

W klasach pierwszych naszej szkoły prowadzone będzie szkolenie sportowe w następujących dyscyplinach:

 • sporty wodne –  pływanie, kajakarstwo,
 • gry zespołowe – piłka siatkowa, koszykówka, piłka nożna.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

system trzyletni:

 • biologia i chemia,
 • j.polski, historia lub wos,
 • matematyka, fizyka lub informatyka,
 • geografia, matematyka lub informatyka.

system czteroletni:

 • biologia i chemia,
 • j.polski, historia,
 • matematyka, geografia lub informatyka,

Wiemy, że kluczem do lepszej przyszłości jest znajomość języków obcych, więc zapewniamy wszystkim naukę języka angielskiego, już od pierwszej klasy, na poziomie rozszerzonym w grupach na różnych poziomach zaawansowania. U nas możesz również uczyć się:

 • języka niemieckiego,
 • języka rosyjskiego,
 • języka włoskiego.

Dodatkowo kandydaci mogą skorzystać z oferty modułu mundurowego. Aby dołączyć do grona uczniów Liceum Ogólnokształcącego Sportowego należy wziąć udział w próbie sprawności fizycznej, wykazać się dobrym stanem zdrowia oraz złożyć odpowiednie dokumenty.

Każdy uczeń Zespołu Szkół Sportowych w Człuchowie ma możliwość skorzystania z oferty bursy szkolnej i stołówki.

Kandydat do klasy pierwszej może również dokonać rejestracji w formie elektronicznej na stronie  https://czluchow.edu.com.pl

Wówczas po wypełnieniu wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej, należy zapisać  go w systemie rejestracji elektronicznej, wydrukować i dostarczyć  podpisany przez kandydata oraz rodziców lub opiekunów prawnych do sekretariatu szkoły.

W celu uzupełnienia informacji niezbędnych w organizacji pracy szkoły a niezawartych we  wniosku elektronicznym, należy dołączyć   załącznik nr 1 A – GIMNAZJALIŚCI    lub    załącznik nr 1 B – ÓSMOKLASIŚCI .

 

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą szkoły!