Rekrutacja w 2024/2025 - w pięciu prostych krokach

KROK 1 – zarejestruj się elektronicznie na stronie Systemu Elektronicznej Rekrutacji

KROK 2 – wypełnij i zapisz wniosek wygenerowany w Systemie Rekrutacji Elektronicznej

KROK 3 – wydrukuj wniosek i dołącz niezbędne dokumenty rekrutacyjne:

Załącznik nr 1 – Zgoda rodziców kandydata na uczęszczanie do szkoły

Załącznik nr 2 –  Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych 

Załącznik nr 3  Deklaracja kandydata

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o samotnym wychowywaniu (jeśli dotyczy)

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (jeśli dotyczy)

Załącznik nr 6 – Orzeczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w szkole sportowej – wystawia lekarz POZ

KROK 4 – złóż komplet dokumentów w sekretariacie szkoły

KROK 5 – weź udział w próbie sprawności fizycznej w dniu 05.06.2024r. godz. 16:00

 

Ważne informacje

Regulamin rekrutacji

Ważne terminy

Q&A Rekrutacji w LOS

 

Uwaga!

Jeśli pojawią się jakiekolwiek problemy z rejestracją elektroniczną, wydrukuj Wniosek do kl. 1 LOS  i Załączniki do wniosku w formie papierowej (kliknij i pobierz) i dostarcz je podpisane przez rodziców (lub opiekunów prawnych) do sekretariatu szkoły.