Zespół Szkół Sportowych im.Polskich Olimpijczyków  składa się ze Szkoły Podstawowej Sportowej oraz Liceum Ogólnokształcącego Sportowego. Od początku istnienia Zespołu wspieramy dzieci i młodzież w rozwoju oraz kreowaniu postaw sportowych i twórczych. W swoich założeniach szkoła odwołuje się do starożytnej maksymy “Kalos Kagatos” – harmonia umysłu, ducha i ciała. Wiemy, jak ważne jest włączanie tego założenia w proces edukacji i wychowania. Absolwent szkoły sportowej powinien bowiem nie tylko dbać o osiągnięcia sportowe, ale także zdawać sobie sprawę, jak ważna jest współpraca w grupie rówieśników, tolerancja, poszanowanie innych, wytrwałość, odpowiedzialność za siebie i innych.

Dzięki wszechstronnej działalności szkoły, uczniowie mają szansę  uczestniczyć w różnorodnych formach edukacji, rozwijać sprawność fizyczną  i intelektualną, dbać o zdrowie, wyjeżdżać na zawody oraz obozy sportowe, a także rozwijać swoje pasje oraz aktywnie włączać się w działalność społeczną i charytatywną.

Uczniom, którzy skorzystają z oferty szkoły, gwarantuje się: wysoki poziom nauczania, zdobycie wiedzy zapewniającej prawidłowe przygotowanie do  egzaminów zewnętrznych, możliwość poszerzania wiedzy i umiejętności poprzez udział w licznych kołach przedmiotowych i zainteresowań, szkolenie sportowe  ze sprawdzoną i wykwalifikowaną kadrą trenerską.

Szkoła  pomaga kształtować charakter oraz rozwijać różnorodne talenty i umiejętności, działając w myśl maksymy “Sport najlepszą szkołą charakteru”.