WAŻNE INFORMACJE DOT. POSIŁKÓW:  

 

  •     Wpłaty na miesiąc STYCZEŃ dokonane po  02.01.2019r  proszę udokumentować bankowym potwierdzeniem wpłaty przesłanym na e-mail sekretariatu: sekretariat@zss.czluchow.org.pl lub osobiście w sekretariacie szkoły.
                         Bez okazania potwierdzenia dziecko nie będzie wpisane na listę obiadów.

.

  • W związku z przerwą świąteczną oraz kończącym się rokiem kalendarzowym wpłaty dokonane po 27.12.2018r po godz. 12:00 nie będą uwzględnione na listach obiadowych na dzień 02.01.2019r !!

 

KWOTA  DO  ZAPŁATY  ZA  POSIŁKI

LUTY 2019r. (01.02 – 08.02.2019 ORAZ 25.02-28.02.2019)
10 dni x 3,00 zł = 30,00 zł dla uczniów kl. I-V SPS
10 dni x 5,00 zł = 50,00 zł dla uczniów kl. VI-VIII SPS, GimS i LOS

 

11.02-24.02.2019r FERIE ZIMOWE

UWAGA!
W przypadku planowanej nieobecności lub rezygnacji z obiadów dziecka w danym miesiącu rodzice proszeni są o pomniejszenie kwoty o 3,00zł/5,00 zł za każdy dzień  i zgłoszenie tego do sekretariatu.

 

Opłaty za posiłki wnosi się w okresach miesięcznych za cały miesiąc z góry. Wpłaty dokonywane są do 22 dnia miesiąca poprzedzającego miesiącw którym następuje korzystanie z posiłków  (np. do 22 września 2018r za październik 2018r).

Wpłaty dokonane po terminie przechodzą na kolejny miesiąc rozliczeniowy. O terminie płatności decyduje data wpływu na konto szkoły.

 

JADŁOSPIS 14.01-22.01.2019R
JADŁOSPIS 23.01 – 01.02.2019R

 

 

NUMER KONTA BANKOWEGO, INF DOT. ZGŁOSZENIA NIEOBECNOŚCI

 

DEKLARACJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW KORZYSTANIA Z POSIŁKÓW

OŚWIADCZENIE DOT. NIEOBECNOŚCI

OŚWIADCZENIE WYCHOWAWCÓW

OŚWIADCZENIE DOT. REZYGNACJI Z POSIŁKÓW

 

REGULAMIN OPŁAT ZA POSIŁKI ZSS CZŁUCHÓW