WAŻNE BIEŻĄCE INFORMACJE DOT. POSIŁKÓW:

  •     Rodzice uczniów korzystających z obiadów dopiero od 01.12.2018r proszeni są o telefon do sekretariatu szkoły (59 82 21 157) w celu ustalenia stawki za posiłki w miesiącu grudniu 2018r. !!!
  •     Wpłaty na miesiąc listopad dokonane po  30.10.2018r proszę udokumentować bankowym potwierdzeniem wpłaty przesłanym na e-mail sekretariatu: sekretariat@zss.czluchow.org.pl lub osobiście w sekretariacie szkoły.    Bez okazania potwierdzenia dziecko nie będzie wpisane na listę obiadów.

 

KWOTA  DO  ZAPŁATY  ZA  POSIŁKI

 

OD PONIŻSZEJ KWOTY ZA MIESIĄC GRUDZIEŃ ZOSTAŁ ODLICZONY POSIŁEK ZA  DZIEŃ WOLNY 12.11.2018r

GRUDZIEŃ 2018r. (03.12 – 21.12.2018)
14 dni x 3,00 zł = 42,00 zł dla uczniów kl. I-V SPS
14 dni x 5,00 zł = 70,00 zł dla uczniów kl. VI-VIII SPS, GimS i LOS

 

UWAGA!
W przypadku planowanej nieobecności lub rezygnacji z obiadów dziecka w danym miesiącu rodzice proszeni są o pomniejszenie kwoty o 3,00zł/5,00 zł za każdy dzień  i zgłoszenie tego do sekretariatu.

 

Opłaty za posiłki wnosi się w okresach miesięcznych za cały miesiąc z góry. Wpłaty dokonywane są do 22 dnia miesiąca poprzedzającego miesiącw którym następuje korzystanie z posiłków  (np. do 22 września 2018r za październik 2018r).

Wpłaty dokonane po terminie przechodzą na kolejny miesiąc rozliczeniowy. O terminie płatności decyduje data wpływu na konto szkoły.

JADŁOSPIS 05.11-13.11.2018r
JADŁOSPIS 14.11-23.11.2018r

 

NUMER KONTA BANKOWEGO, INF DOT. ZGŁOSZENIA NIEOBECNOŚCI

 

DEKLARACJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW KORZYSTANIA Z POSIŁKÓW

OŚWIADCZENIE DOT. NIEOBECNOŚCI

OŚWIADCZENIE WYCHOWAWCÓW

OŚWIADCZENIE DOT. REZYGNACJI Z POSIŁKÓW

 

REGULAMIN OPŁAT ZA POSIŁKI ZSS CZŁUCHÓW