WAŻNE INFORMACJE DOT. POSIŁKÓW

.

  • Nieobecności zgłoszone w maju oraz w czerwcu zostaną rozliczone na koniec czerwca, a  nadpłata  będzie zwrócona na Państwa konto w okresie wakacyjnym.
  •  PROSZĘ O DOKONANIE WPŁATY ZA CZERWIEC W TERMINIE DO 22. 05.2019r

.

KWOTA  DO  ZAPŁATY  ZA  POSIŁKI

CZERWIEC  2019r. (03.06 – 19.06.2019r)

.

dla uczniów kl. I-V SPS – 13 dni x 3,00 zł = 39,00 zł

.

dla uczniów kl. VI-VIII SPS, GimS,LOS – 13 dni x 5,00 zł = 65,00 zł

.

 

UWAGA!
W przypadku planowanej nieobecności lub rezygnacji z obiadów dziecka w danym miesiącu rodzice proszeni są o pomniejszenie kwoty o 3,00zł/5,00 zł za każdy dzień  i zgłoszenie tego do sekretariatu.

PROSZĘ O DOKONYWANIE WPŁATY ZA POSIŁKI W TERMINIE
(DO 22. KAŻDEGO MIESIĄCA!)

Opłaty za posiłki wnosi się w okresach miesięcznych za cały miesiąc z góry. Wpłaty dokonywane są do 22. dnia miesiąca poprzedzającego miesiącw którym następuje korzystanie z posiłków  (np. do 22. września 2018r za październik 2018r).

Wpłaty dokonane po terminie przechodzą na kolejny miesiąc rozliczeniowy. O terminie płatności decyduje data wpływu na konto szkoły.

JADŁOSPIS 06 – 10.05.2019r 

 

NUMER KONTA BANKOWEGO, INF DOT. ZGŁOSZENIA NIEOBECNOŚCI

 

DEKLARACJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW KORZYSTANIA Z POSIŁKÓW

OŚWIADCZENIE DOT. NIEOBECNOŚCI

OŚWIADCZENIE WYCHOWAWCÓW

OŚWIADCZENIE DOT. REZYGNACJI Z POSIŁKÓW

 

REGULAMIN OPŁAT ZA POSIŁKI ZSS CZŁUCHÓW