WAŻNE INFORMACJE DOT. POSIŁKÓW

  

  •  Wpłaty na miesiąc WRZESIEŃ dokonane po  03.09.2019r  po godz. 12:00  proszę udokumentować bankowym potwierdzeniem wpłaty przesłanym na e-mail sekretariatu: sekretariat@zss.czluchow.org.pl lub osobiście w sekretariacie szkoły.
      Bez okazania potwierdzenia dziecko nie będzie wpisane na listę obiadów.

.

Osoby, które chciałyby korzystać z obiadów w nowym roku szkolnym 2019/2020 proszone są o złożenie w sekretariacie szkoły DEKLARACJI DOTYCZĄCEJ WARUNKÓW KORZYSTANIA Z POSIŁKÓW. UCZEŃ BĘDZIE MÓGŁ KORZYSTAĆ Z POSIŁKÓW W KOLEJNYM MIESIĄCU PO ZŁOŻENIU DEKLARACJI I DOKONANIU WPŁATY.

.

KWOTA  DO  ZAPŁATY  ZA  POSIŁKI
PAŹDZIERNIK 2019r.
(01.10 – 31.10.2019r – odliczono 14.10.2019r)  

.

22 dni x 3,00 zł = 66,00 zł dla uczniów kl. I-V SPS
22 dni x 5,00 zł = 110,00 zł dla uczniów kl. VI-VIII SPS i LOS

 

Wpłaty na  miesiąc październik należy uiścić  do 22 września 2019r.

.

O terminie płatności decyduje data wpływu na konto szkoły.

.

.

KWOTA  DO  ZAPŁATY  ZA  POSIŁKI
LISTOPAD 2019r.
(04.11 – 29.10.2019r – odliczono 01, 11.11.2019r)  

19 dni x 3,00 zł = 57,00 zł dla uczniów kl. I-V SPS
19 dni x 5,00 zł = 95,00 zł dla uczniów kl. VI-VIII SPS i LOS

.

Wpłaty na  miesiąc listopad należy uiścić  do 22 października 2019r.

.

O terminie płatności decyduje data wpływu na konto szkoły.

.

.

PROSZĘ O DOKONYWANIE WPŁATY ZA POSIŁKI W TERMINIE
(DO 22. KAŻDEGO MIESIĄCA!)

Opłaty za posiłki wnosi się w okresach miesięcznych za cały miesiąc z góry. Wpłaty dokonywane są do 22. dnia miesiąca poprzedzającego miesiącw którym następuje korzystanie z posiłków  (np. do 22. września 2019r za październik 2019r).

Wpłaty dokonane po terminie przechodzą na kolejny miesiąc rozliczeniowy. O terminie płatności decyduje data wpływu na konto szkoły.

 

NUMER KONTA BANKOWEGO, INF. DOT. ZGŁASZANIA NIEOBECNOŚCI

 

DEKLARACJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW KORZYSTANIA Z POSIŁKÓW

OŚWIADCZENIE DOT. NIEOBECNOŚCI

OŚWIADCZENIE WYCHOWAWCÓW

OŚWIADCZENIE DOT. REZYGNACJI Z POSIŁKÓW

 

REGULAMIN OPŁAT ZA POSIŁKI ZSS CZŁUCHÓW