WAŻNE INFORMACJE DOT. POSIŁKÓW

.

PROSZĘ O DOKONYWANIE WPŁATY ZA POSIŁKI W TERMINIE
(DO 22. KAŻDEGO MIESIĄCA!)

 

  •     Wpłaty na miesiąc MARZEC dokonane po  27.02.2019r PO GODZ. 12:00 proszę udokumentować bankowym potwierdzeniem wpłaty przesłanym na e-mail sekretariatu: sekretariat@zss.czluchow.org.pl lub osobiście w sekretariacie szkoły.
                         Bez okazania potwierdzenia dziecko nie będzie wpisane na listę obiadów.

 

 

KWOTA  DO  ZAPŁATY  ZA  POSIŁKI

KWIECIEŃ 2019r. (01.04 – 30.04.2019r)

.

dla uczniów kl. I-V SPS – 15 dni x 3,00 zł = 45,00 zł

.

dla uczniów kl. VI-VII SPS – 15 dni x 5,00 zł = 75,00 zł

.

dla uczniów kl. VIII SPS – 13 dni x 5,00 zł = 65,00 zł

.

dla uczniów kl. GimS – 12 dni x 5,00 zł = 60,00 zł

.

dla uczniów kl.  I-II LOS – 18 dni x 5,00 zł = 90,00 zł

.

dla uczniów kl.  III LOS – 15 dni x 5,00 zł = 75,00 zł

.

Różnica w ilości dni żywieniowych wynika z przerwy świątecznej, rekolekcji oraz dni wolnych z powodu egzaminu ósmoklasisty i gimnazjalnego.

 

UWAGA!
W przypadku planowanej nieobecności lub rezygnacji z obiadów dziecka w danym miesiącu rodzice proszeni są o pomniejszenie kwoty o 3,00zł/5,00 zł za każdy dzień  i zgłoszenie tego do sekretariatu.

 

Opłaty za posiłki wnosi się w okresach miesięcznych za cały miesiąc z góry. Wpłaty dokonywane są do 22. dnia miesiąca poprzedzającego miesiącw którym następuje korzystanie z posiłków  (np. do 22. września 2018r za październik 2018r).

Wpłaty dokonane po terminie przechodzą na kolejny miesiąc rozliczeniowy. O terminie płatności decyduje data wpływu na konto szkoły.

JADŁOSPIS 22.02 – 01.03.2019R
JADŁOSPIS 04.03-13.03.2019R

 

NUMER KONTA BANKOWEGO, INF DOT. ZGŁOSZENIA NIEOBECNOŚCI

 

DEKLARACJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW KORZYSTANIA Z POSIŁKÓW

OŚWIADCZENIE DOT. NIEOBECNOŚCI

OŚWIADCZENIE WYCHOWAWCÓW

OŚWIADCZENIE DOT. REZYGNACJI Z POSIŁKÓW

 

REGULAMIN OPŁAT ZA POSIŁKI ZSS CZŁUCHÓW