WAŻNE INFORMACJE DOT. POSIŁKÓW

 

  • Nieobecności zgłoszone w maju oraz w czerwcu, a także nadpłaty  za rok szkolny 2018/2019 zwrócone zostaną na Państwa konto w okresie wakacyjnym.

.

Osoby, które chciałyby korzystać z obiadów od 01.września 2019r proszone są do dnia 31.07.2019r o złożenie w sekretariacie szkoły  DEKLARACJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW KORZYSTANIA Z POSIŁKÓW w nowym roku szkolnym 2019/2020. 

 

KWOTA  DO  ZAPŁATY  ZA  POSIŁKI
WRZESIEŃ 2019r.
(03.09 – 30.09.2019r)  

.

20 dni x 3,00 zł = 60,00 zł dla uczniów kl. I-V SPS
20 dni x 5,00 zł = 100,00 zł dla uczniów kl. VI-VIII SPS i LOS

 

Wpłaty na  miesiąc wrzesień należy uiścić  do 30 sierpnia 2019r.

.

O terminie płatności decyduje data wpływu na konto szkoły.

.

PROSZĘ O DOKONYWANIE WPŁATY ZA POSIŁKI W TERMINIE
(DO 22. KAŻDEGO MIESIĄCA!)

Opłaty za posiłki wnosi się w okresach miesięcznych za cały miesiąc z góry. Wpłaty dokonywane są do 22. dnia miesiąca poprzedzającego miesiącw którym następuje korzystanie z posiłków  (np. do 22. września 2019r za październik 2019r).

Wpłaty dokonane po terminie przechodzą na kolejny miesiąc rozliczeniowy. O terminie płatności decyduje data wpływu na konto szkoły.

 

NUMER KONTA BANKOWEGO, INF DOT. ZGŁOSZENIA NIEOBECNOŚCI

 

DEKLARACJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW KORZYSTANIA Z POSIŁKÓW

OŚWIADCZENIE DOT. NIEOBECNOŚCI

OŚWIADCZENIE WYCHOWAWCÓW

OŚWIADCZENIE DOT. REZYGNACJI Z POSIŁKÓW

 

REGULAMIN OPŁAT ZA POSIŁKI ZSS CZŁUCHÓW