Szanowni Państwo, 

Na podstawie informacji Ministerstwa Edukacji i Nauki informujemy, że:

 1. zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami 10 stycznia 2022 r. uczniowie wracają do nauki w trybie stacjonarnym.
 2. Organizacja pracy w szkole będzie odbywać się w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa (komunikat https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/powrot-uczniow-do-nauki-stacjonarnej-od-10-stycznia-2022-r ).
 3. Zapewnienie bezpieczeństwa – przy optymalnych warunkach nauki – oraz dbałość o zdrowie, w tym zdrowie psychiczne, to priorytetowe cele zarówno Ministra Edukacji i Nauki, jak i całego środowiska oświatowego.
 4. Należy mieć świadomość, iż istotny wpływ na spowolnienie rozprzestrzeniania się choroby spowodowanej kolejnymi mutacjami koronawirusa ma:
  ·       przestrzeganie aktualnych przepisów prawa dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów;
  ·         stosowanie się do Wytycznych MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych;
 5. Zwracamy uwagę na to, iż zgodnie z Regulaminem wchodzą do przestrzeni wspólnej szkoły jedynie rodzice/opiekunowie klas 1 SPS zachowując zasady:
  a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  b) dystans do kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min.1,5 m,
  c) dystans do pracowników szkoły min. 1,5m,
  d) stosuje środki ochrony osobistej (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub
  dezynfekcja rąk),
  e) wejście i wyjście tylko przez wejście główne szkoły w budynku A.
  Rodzice/opiekunowie starszych uczniów doprowadzają dziecko tylko do drzwi
  wejściowych szkoły w budynku A:
  a) kl. 2-3 SPS wejście główne szkoły,
  b) kl. 4-6 SPS wejście od strony Bursy;
 6. W celu zapewnienia takiej organizacji pracy , która umożliwi zachowanie dystansu między uczniami i pracownikami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych, a także ograniczeni gromadzenia się uczniów na terenie szkoły,  dyrektor  wprowadza obowiązek noszenia maseczek w przestrzeniach wspólnych, gdyż nie ma możliwości zachowania dystansu.

Obowiązek zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej (do odwołania)został uregulowany w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861, z późn.zm.) https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000861/O/D20210861.pdf

7. Przypominamy  o aktywności fizycznej i roli szczepień w codziennym życiu, więcej informacji dostępnych jest na stronie: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/bezpieczenstwo.

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości w zakresie szczepień dzieci i młodzieży  oraz rodzice więcej informacji mogą znaleźć na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/szczepimysie, na profilu #SzczepimySię, a także pod numerem infolinii 989.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor szkoły

 

 

 

 

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

poniżej przedstawiamy Państwu informację dotyczące szczepień dla dzieci 5-11 r.ż. opracowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki:

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Europejska Agencja Leków zarekomendowała szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat przeciw COVID-19. Podstawą rekomendacji były szczegółowe wyniki badań klinicznych, które przedstawił producent szczepionki – konsorcjum Pfizer/Biontech. Są to udowodnione dane naukowe świadczące o skuteczności i bezpieczeństwie stosowania szczepionki wśród najmłodszych.

Już od 14 grudnia 2021 r. rozpoczną się szczepienia w grupie dzieci 5-11 lat. Szczegółowe informacje dotyczące schematu szczepienia wraz z kwestionariuszem wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem dziecka w wieku 5-11 lat przeciw COVID-19 znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-nr-15-ministra-zdrowia-w-sprawie-szczepien-przeciw-covid-19-dzieci-5-11-lat.

Przekazujemy także link do strony, gdzie zamieszczony jest List Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministra Zdrowia w sprawie szczepień dzieci w wieku 5-11 lat https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/list-ministra-edukacji-i-nauki-oraz-ministra-zdrowia-w-sprawie-szczepien-dzieci-w-wieku-5-11-lat. Zachęcamy do upowszechnienia treści listu wśród rodziców i opiekunów, aby dzięki sprawdzonym i rzetelnym informacjom, mogli podjąć świadomą decyzję dotyczącą ewentualnego zaszczepienia swojego dziecka.

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości zachęcamy do odwiedzenia https://www.gov.pl/web/szczepimysie/dzieci-5-11

Więcej informacji na temat szczepień przeciw COVID-19 można znaleźć także w:

 • mediach społecznościowych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego,
 • na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/szczepimysie ,
 • na profilu #SzczepimySię,
 • a także pod numerem infolinii 989.

Z wyrazami szacunku

Departament Wychowania i Edukacji Włączającej
Ministerstwo Edukacji i Nauki

 

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie

Ministerstwo Infrastruktury przygotowało wytyczne dotyczące zasad korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 : zasady dot. transportu

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Już 9. września 2021r będzie możliwość przyjęcia na terenie szkoły szczepienia przeciw COVID-19. Prosimy o zapoznanie się z publikacjami wydanymi przez Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz rozważenie możliwości zaszczepienia się. Kwestionariusze i deklaracje będą zbierać wychowawcy klas do 7.września br. Zróbmy razem wszystko, by dać sobie szansę na stacjonarną, bezpieczną naukę.

 

List Ministra Zdrowia do dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców w sprawie szczepień nastolatków

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw covid19

Deklaracja na szczepienia

Od 25 sierpnia działa specjalny adres mailowy szczepienia-dzieci@gis.gov.pl, na który rodzice i opiekunowie mogą wysyłać pytania związane ze szczepieniami uczniów. Na wiadomości będą odpowiadali specjaliści z Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Zachęcamy rodziców, którzy mają wątpliwości związane ze szczepieniami dzieci, do skorzystania z możliwości zadawania pytań ekspertom.

_________________________________________________________________________________

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

Na prośbę Kuratorium Oświaty w Gdańsku umieszczamy poniżej Apel Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie szczepienia dzieci powyżej 12 roku życia skierowany do uczniów oraz rodziców.

List do RODZICÓW od Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej

List do UCZNIÓW od Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej

____________________________________________________________________________________

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

poniżej przedstawiamy Państwu materiały dotyczące szczepień opracowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji.

Pakiet o charakterze edukacyjnym zawiera:

 • filmy edukacyjne (dla starszych uczniów szkół podstawowych oraz dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych). Filmy odwołują się do profilaktyki zdrowotnej oraz znaczenia zdrowia. W atrakcyjny dla odbiorców sposób omówiona została historia wynalezienia szczepionki, istota jej działania oraz wpływ na choroby zakaźne, które mogą być zwalczane dzięki szczepieniom. Uczniowie poznają też konsekwencje związane z ryzykiem braku szczepień.
 • materiały edukacyjne – przygotowane przez specjalistów (profesorów wirusologii i epidemiologii) aktualne informacje na temat roli szczepień w zapobieganiu epidemii. Materiały te odnoszą się do najczęściej pojawiających się pytań i wątpliwości dotyczących szczepień przeciwko COVID-19.

Szczepienia: profilaktyka chorób zakaźnych – materiały edukacyjne

Film edukacyjny – uczniowie szkoły ponadpodstawowej:
https://www.youtube.com/watch?v=jjC5zt_elcU

Film edukacyjny – uczniowie klas IV-VIII:
https://www.youtube.com/watch?v=G7FHQgzgMH8

 

Portal Szczepienia.info powstał z inicjatywy Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny we współpracy z Polskim Towarzystwem Wakcynologii.

INFORMACJE DLA RODZICÓW:

Jak-pomóc-dziecku-w-zdalnym-nauczaniu – poradnik dla rodziców

Poradnik MEN dotyczący zdalnej edukacji w klasach I-III szkoły podstawowej

KOMUNIKATY

Szanowni Państwo!

Zgodnie z prośbą Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku  udostępniamy Państwu film na temat szczepień dzieci i młodzieży z udziałem dr hab. n. med. Joanny Renke, specjalisty pediatrii i immunologii klinicznej, przygotowany przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku.

https://www.youtube.com/watch?v=ucq9gBxmRl8

 

REGULAMINY I ZASADY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY:

ORGANIZACJA REALIZACJI ZADAŃ ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W CZŁUCHOWIE, W TYM ZAJĘĆ Z WYKORZYSTANIEM METOD I TECHNIK KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ W OKRESIE OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA SZKOŁY

 Regulamin użyczenia szkolnych laptopów dla uczniów

 

Regulamin funkcjonowania Zespołu Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Człuchowie w zakresie ochrony przed zachorowaniem i przenoszeniem wirusa SARS- CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 w czasie epidemii.

 

Procedura w gabinecie pielęgniarskim NZOZ Medyk

Anek do Regulaminu pracy świetlicy szkolnej

Zasady funkcjonowania Biblioteki Szkolnej w Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Człuchowie w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID

List otwarty do rodziców dzieci 1-3

List otwarty do rodziców uczniów kl. 4-6

List otwarty do rodziców uczniów kl. 7_8 i LOS

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów

Plakat_#SzczepimySie_– dot. kampanii szczepień przeciwko COVID-19

Adres strony www [najważniejsze informacje]: gov.pl/szczepimysie
Infolinia, bezpłatna, całodobowa: 989

 

 

 

 

 

„Pytania i odpowiedzi” dot. szczepień przeciwko COVID-19  https://www.gov.pl/web/szczepimysie/pytania-i-odpowiedzi