Jak-pomóc-dziecku-w-zdalnym-nauczaniu – poradnik dla rodziców

Poradnik MEN dotyczący zdalnej edukacji w klasach I-III szkoły podstawowej

 

Zgodnie z komunikatem Ministra Zdrowia od poniedziałku (22.03.2021) nauka w klasach 1-3 odbywać się będzie w trybie zdalnym.

Komunikat Ministerstwa Edukacji i Nauki

ZARZĄDZENIE NR 29/2020/2021 Dyrektora Zespołu Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Człuchowie z dnia 29.03.2021r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń funkcjonowania Szkoły Podstawowej Sportowej i Liceum Ogólnokształcącego Sportowego w Człuchowie

U W A G A !

Podczas czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 szkoła pracuje w ściśle

wyznaczonych godzinach z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa:

.

SEKRETARIAT SZKOŁY JEST CZYNNY  GODZ. 7:00 – 15:00

Prosimy o zdalne formy komunikacji:

e-mail: sekretariat@zss.czluchow.org.pl    tel. 59 82 21 157

tel. dyrektora szkoły ( w sprawach pilnych) 784 947 472

 

 

KOSZULKI

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 koszulki na zajęcia W-F zamawia się u wychowawców podając rozmiar zgodnie z tabelą w poniższym linku. Koszt koszulki w roku 2020/2021 wynosi 28,00 zł za 1 sztukę.

Rozmiary koszulek na 2020-2021

SKŁADKI SZKOLNE:

Uczniowski Klub Sportowy ZSS Człuchów – 50,00 zł/rok – na konto UKS: Bank Spółdzielczy w Człuchowie,
nr konta: 84 9326 0006 0001 4616 2000 0010
W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko ucznia, klasę i uprawiana dyscyplina sportu

Rada Rodziców50,00 zł/rok (na drugie dziecko w szkole 50% zniżki)– na konto RR: Bank Spółdzielczy w Człuchowie,
nr konta: 22 9326 0006 0001 6753 2000 0010
W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko ucznia, klasę

Koszulki28,00 zł/szt – do wychowawców: odliczona kwota w podpisanej kopercie/woreczku

Ubezpieczenie – we własnym zakresie zgodnie z podaną informacja na stronie szkoły (zakładka Rada Rodziców https://zss.czluchow.org.pl/organy-szkoly/rada-rodzicow/)

REGULAMINY I ZASADY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY:

ORGANIZACJA REALIZACJI ZADAŃ ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W CZŁUCHOWIE, W TYM ZAJĘĆ Z WYKORZYSTANIEM METOD I TECHNIK KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ W OKRESIE OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA SZKOŁY

 Regulamin użyczenia szkolnych laptopów dla uczniów

Regulamin funkcjonowania Zespołu Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Człuchowie w czasie epidemii koronawirusa SARS- CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19

Tymczasowe zasady funkcjonowania szkoły na okoliczność powrotu do szkół uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej – od 18 stycznia do 31 stycznia 2021r

Procedura w gabinecie pielęgniarskim NZOZ Medyk

Anek do Regulaminu pracy świetlicy szkolnej

Zasady funkcjonowania Biblioteki Szkolnej w Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Człuchowie w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID

List otwarty do rodziców dzieci 1-3

List otwarty do rodziców uczniów kl. 4-6

List otwarty do rodziców uczniów kl. 7_8 i LOS

ZARZĄDZENIE DYREKTORA W SPRAWIE ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH OD 30.11.2020

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów

Plakat_#SzczepimySie_– dot. kampanii szczepień przeciwko COVID-19

Adres strony www [najważniejsze informacje]: gov.pl/szczepimysie
Infolinia, bezpłatna, całodobowa: 989

 

 

 

 

 

„Pytania i odpowiedzi” dot. szczepień przeciwko COVID-19  https://www.gov.pl/web/szczepimysie/pytania-i-odpowiedzi