ZASTĘPSTWA 25.02.2019 (poniedziałek)
N. Szultka
2. 2b LOS- A. Burak (g. wychowawcza)
4,5,6. gr. 3 LOS- I. Ostaszewska
7,8. gr. 3 GimS- zwolnieni