KAJAKARSTWO a prawidłowy rozwój młodego człowieka ‍

Kajakarstwo to dyscyplina typowo letnia, lecz o wynikach sportowych świadczą przede wszystkim zajęcia w okresie zimowym. Nasi najmłodsi kajakarze szlifują zimową formę poprzez zajęcia na hali sportowej, basenie sportowym oraz na ergometrze kajakowym. Wszystkie lekcje mają na celu podwyższenie sprawności ogólnej dzieci oraz kształtowanie prawidłowej postawy ciała. Na hali sportowej odbywają się między innymi zajęcia koordynacyjne na piłkach gimnastycznych z imitacją wiosłowania laskami gimnastycznymi. Na basenie sportowym dzieci kształtują cechy motoryczne takie jak: wytrzymałość, szybkość oraz koordynacja ruchowa. Wiosłowanie na ergometrze ma na celu naukę prawidłowej techniki wiosłowania. Poprzez te ćwiczenia nasi uczniowie niwelują wady postawy takie jak: okrągłe plecy, kifoza, odstające łopatki, szewska klatka piersiowa, asymetria barków. Wszystkie ćwiczenia wykonywane podczas zajęć są dobrane ze względu na wiek, możliwości i umiejętności ćwiczących. Ponadto wzmacniają mięśnie posturalne odpowiedzialne za postawę ciała oraz dynamikę kręgosłupa. Zajęcia z kajakarstwa to dobra zabawa połączona z harmonijnym rozwojem całego ciała młodego człowieka.