20 listopada- Międzynarodowy i Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

Blisko sto lat temu Janusz Korczak  napisał “Nie ma dzieci – są ludzie oraz Dziecko – już mieszkaniec, obywatel i już człowiek. Nie dopiero będzie, a już. […]. Lata dziecięce – to życie rzeczywiste, nie zapowiedź”.

Prawa człowieka zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka dotyczą każdej osoby od chwili narodzin, a jeszcze dodatkowo dzieci chronione są prawami zawartymi w uchwalonej dokładnie 31 lat temu Konwencji o Prawach Dziecka. Konwencja uchwalona z inicjatywy Polski, 20 listopada 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, została podpisana przez wszystkie państwa na świecie.

Obowiązkiem nas dorosłych jest dążenie do tego, by prawa te były respektowane. Dzisiaj, na pamiątkę uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, a od 2018 roku również ustanowiony przez Sejm RP Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka.

Jako osoby dorosłe zawsze okazujmy dzieciom szacunek, słuchajmy co do nas mówią, traktujmy je jako równego sobie partnera, wsłuchujmy się w jego potrzeby, okażmy zrozumienie w trudnych chwilach.