Finał konkursu pt. ” Wieża czytelnicza” klas 1-3 SPS

Uczniowie klas 1-3 SPS wyruszyli w  długą czytelniczą wyprawę, której celem  było nie tylko propagowanie czytelnictwa wśród dzieci , ich międzyklasowa rywalizacja, ale także zbudowanie jak najwyższej wieży, której wysokość zależała od ilości przeczytanych stron.

Certyfikaty „Najlepszych Czytających Klas” otrzymują:

I miejsce wśród klas pierwszych  zajęła 1b SPS mając na  swoim czytelniczym koncie 4556  stron

I miejsce wśród klas drugich zajęła  2a SPS  mając na swoim czytelniczym  koncie 17827 stron

I miejsce wśród klas trzecich zajęła  3b SPS  mając na swoim  czytelniczym koncie 15252 stron

Miano „Najlepszych Czytających  Uczniów ” otrzymują:

Klasa 1b: Nina Powarzyńska mając na swoim koncie czytelniczym  806 stron

Klasa 2aZofia Mazur mając na swoim koncie czytelniczym  4553 stron

Klasa 3bMaksymilian Zabłocki mając na swoim koncie czytelniczym  7642 stron

Wszystkim serdecznie dziękujemy za czytelnicze zaangażowanie, a Radzie Rodziców za ufundowanie nagród. Do zobaczenia za rok w kolejnej edycji Wieży Czytelniczej.