Akcja “GÓRA GROSZA”

Od dnia 26.11.2018 do 02.01.2019 r. w naszej szkole podobnie jak w poprzednim roku przeprowadzona została ogólnopolska akcja „Góra Grosza”. Organizatorem XIX już edycji jest Towarzystwo „Nasz Dom” z siedzibą w Warszawie. Celem powyższej akcji było zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną. W tym również na tworzenie takich programów, które pozwolą dzieciom wrócić do domu bądź tworzenia takich miejsc, które będą w miarę swoich możliwości zbliżone do domu rodzinnego. Wybrany Samorząd Uczniowski  we współpracy z nauczycielami, opiekunem oraz Dyrekcją  utworzyli Komisję Organizacyjną „Górę Grosza”, która czuwała nad sprawnym przebiegiem zamierzonych działań.

Ogółem podczas XIX edycji akcji „Góry Grosza” zebraliśmy  389,60 groszy.

Wszystkim biorącym udział w akcji serdecznie dziękujemy oraz zachęcamy do ponownego okazania tak wielkiego serca w następnej edycji.