Akcja Żonkile

,,Wiedza o przeszłości pozwala lepiej rozumieć współczesność “. 

Jak co roku uczniowie LOS włączyli się w obchody ogólnopolskiej Akcji Żonkile, której celem jest upamiętnienie kolejnej rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. Na lekcjach historii i  języka polskiego rozmawiano o heroizmie powstańców, a dopełnieniem były specjalne animacje przygotowane przez Muzeum Historii Żydów Polskich ,,POLIN”. Udział w Akcji Żonkile jest ważny, gdyż otwarcie pokazujemy, że łączy nas pamięć.