Babcia i Dziadek świętowali …

Dzień Babci i Dzień Dziadka to wyjątkowe daty w kalendarzu, jedne z najsympatyczniejszych i najmilszych dni w roku. W związku z tym gościliśmy w  progach naszej szkoły bardzo wielu najmilszych gości. Dzieci z najmłodszych klas  przygotowały   wspaniałe   występy   artystyczne   przepełnione   radością,  śpiewem,   tańcem i muzyką. Nasi wychowankowie chcieli wyrazić swoją miłość, wdzięczność i szacunek kochanym babciom i  dziadkom. To  przecież od  nich  dzieci  otrzymują  wiele ciepła i dobra,  za  które  warto i trzeba dziękować

.