Biliśmy rekord w prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej

16 października obchodzimy Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca i z tej okazji co roku   Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy organizuje akcję bicia rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez największą ilość osób.

Nasza szkoła bierze udział w tej akcji i nie mogło być inaczej w tym roku. Nieustannie przez pół godziny wychowankowie, ich opiekunowie ćwiczyli umiejętność udzielania pierwszej pomocy na sześciu fantomach. Uczniowie od kilku lat uczą się prawidłowego zachowania w momencie zagrożenia życia u innych ludzi. Dlatego i tym razem świetnie poradzili sobie z tym zadaniem. W akcji pomogli nam starsi koledzy z liceum o profilu mundurowym. Łącznie było nas 108 osób, które w czasie bicia rekordu przystąpiły do prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Widzimy się za rok!