BohaterON- napisz kartkę do Powstańca!

Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego projektu ,,BohaterON”. To kampania mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku.
Przez miesiąc pisać będziemy pocztówki, listy bądź laurki do wybranego Powstańca Warszawskiego.
Za pośrednictwem kampanii chcemy promować patriotyczne postawy i tożsamość narodową.