Cała Polska w czerwonej strefie, co to dla nas oznacza?

W związku z dynamiczną sytuacją epidemiczną rząd reaguje na bieżąco i wprowadza kolejne zasady bezpieczeństwa. Od soboty, 24 października cała Polska została objęta obostrzeniami czerwonej strefy, wprowadzono nowe zasady bezpieczeństwa w zakresie edukacji, są to:

  • objęcie nauczaniem zdalnym klas 4-8 szkół podstawowych – (szczegóły określi MEN w rozporządzeniu);
  • od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 obowiązek przemieszczania się dzieci do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna. Zasada ta nie obowiązuje: kiedy dziecko idzie do szkoły lub wraca z niej do domu, a także w weekendy.

Klasy 1-3 Szkoły Podstawowej Sportowej na tą chwilę, w oparciu o opinię Powiatowego Inspektora Sanitarnego również kontynuują naukę zdalnie (do 30 października br.).

Zostańmy w domach i przestrzegajmy zasad

Skala rozprzestrzeniania się koronawirusa zależy od nas samych. Dlatego ważne jest przestrzeganie ustalonych obostrzeń i reżimów sanitarnych. Wszystkim zalecamy pozostawanie w domach, o ile jest to możliwe. Ograniczajmy wychodzenie z domu do absolutnego minimum, poza nauką, wykonywaniem pracy, czy zaspokajaniem niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego.

W celu skutecznej walki z  koronawirusem zaleca się przestrzeganie podstawowych zasad postępowania, czyli:

  • Dystans
  • Dezynfekcja
  • Maseczka
  • Aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe
  • Wietrzenie

Utrzymywanie dystansu społecznego min. 1,5 m, częste mycie rąk i ich dezynfekcja oraz zakrywanie ust i nosa to podstawowe czynności, które pozwalają ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem. Warto też często wietrzyć pomieszczenia, w których przebywamy.

Dbajmy o siebie i innych!