Dzień Edukacji Narodowej w LOS

Dzień Nauczyciela w Sportowym Liceum zaczął się sentencją, która przywitała u progu zarówno nauczycieli, jak i uczniów. Tablica życzeń wypełniona została po brzegi, zaś  „puchary witalności”, ufundowane przez Radę Rodziców, a wręczone przez przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego, dopełniły podniosły nastrój tego dnia. Cała społeczność szkolna spotkała się na uroczystości, gdzie władzę w szkole przejęli młodsi, a gronu pedagogicznemu dedykowano przedstawienie pt. ….”Rada Pedagogiczna”. Całość uświetnił swoim występem wokalnym Krzysztof Mrożek z 2b LOS.