Harmonogram egzaminów zewnętrznych. Kształcenie na odległość w szkołach przedłużone do 24 maja br.

   W dniu dzisiejszym, tj. 24.04 br. Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty. Zgodnie z nowelizacją termin kształcenia na odległość został wydłużony do 24 maja bieżącego roku.

   Ponadto Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wydał komunikat dotyczący terminów przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych.

   Egzamin ósmoklasisty potrwa od 16 do 18 czerwca. Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenia.

   Egzamin maturalny, w terminie głównym, rozpocznie się w poniedziałek 8 czerwca 2020 roku i potrwa do 29 czerwca. W tym roku nie będzie egzaminów ustnych.

Termin dodatkowy egzaminu maturalnego jest zaplanowany od 8 do 14 lipca br. Wyniki egzaminu w terminie głównym i dodatkowym będą znane do 11 sierpnia br. Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września, a jego wyniki poznamy do 30 września.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej