Inauguracja roku szkolnego 2019/20 SPS

“Nauka jest jak niezmierne morze. Im więcej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony” (S.Żeromski). Nie mogę więc złożyć Wam lepszych życzeń niż te, byście nigdy nie przestali być spragnieni wiedzy, poznawania otaczających Was zjawisk oraz kultur – powiedziała dyrektor szkoły podczas inauguracji roku szkolnego 2019/20, życząc uczniom  jak najlepszych wyników w nauce, rozwijania zainteresowań i zdolności, a także pozytywnego nastawienia. Sumienność pracowitość i optymizm dadzą gwarancję dotarcia  do wyznaczonych celów (…)