Inauguracja roku w SPS

Rok szkolny 2021/2022 wystartował! W doskonałych humorach i pełni energii spotkaliśmy się by zainaugurować nowy rok szkolny. W rytmie skocznych piosenek i radosnych wspomnień wakacyjnych powitaliśmy uczniów klas pierwszych, którzy złożyli ślubowanie, stając się pełnoprawnymi uczniami szkoły sportowej.