Jak Wojtek został strażakiem

#KPPSPWCZŁUCHOWIE
👨‍🚒🚒🚨🧯
Pomimo zakończonego konkursu WIEŻA CZYTELNICZA nasi pierwszoklasiści nie zwalniają tempa i dalej czytają. Tym razem była to książka „Jak Wojtek został strażakiem”. Po wspólnym przeczytaniu i omówieniu lektury udaliśmy się na wycieczkę do KP PSP w Człuchowie, gdzie zapoznaliśmy się z zawodem strażaka, jego zadaniami, a także wykorzystywanym w czasie akcji sprzętem. Spotkanie ze strażakami było też okazją do kształtowania u dzieci szacunku wobec osób wykonujących niebezpieczne, ale niezwykle potrzebne dla społeczeństwa zawody.