Jesteśmy w gronie najlepszych!

,, Bo zwyciężyć mogą Ci, którzy wierzą ,że mogą” (Wergiliusz)
Mamy powód do dumy i radości! Liceum Ogólnokształcące Sportowe w Człuchowie znalazło się w czołówce najlepszych liceów województwa pomorskiego w Rankingu Perspektyw, tym samym jesteśmy w gronie najlepszych liceów w Polsce. Przysługuje nam tytuł ,,Brązowej Szkoły 2019 “. Tytuł ten zdobyliśmy dzięki udziałom w olimpiadach przedmiotowych i konkursach oraz wysokim wynikom na egzaminie maturalnym na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Jest to wspólny sukces nauczycieli, uczniów, władz oświatowych i rodziców. Gratulujemy!