Konkurs dla klas 1-3 SPS

REGULAMIN KONKURSU

1. Organizator

Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej Sportowej.

2. Cel konkursu

Celem konkursu jest promowanie nawyków ekologicznych wśród dzieci, wykształcenie wrażliwości na los zwierząt, a także uczenie oszczędnego gospodarowania zasobami przyrody oraz dobro zwierząt leśnych.

3. Uczestnicy

Uczestnikami konkursu są uczniowie klas 1-3 Szkoły Podstawowej Sportowej

4. Zasady konkursu

a) Uczestnikami konkursu są uczniowie klas 1-3 Szkoły Podstawowej Sportowej, którzy w czasie trwania konkursu dostarczą zebrane przez siebie kasztany.

b) Uczestnicy zobowiązani są dostarczyć zbiory do wychowawców klas.

c) Kasztany będą ważone przez komisję w każdy piątek. Ilość zebranych przez każdą klasę kilogramów kasztanów będzie zapisywana na tablicy wyników zamieszczonej w holu szkoły.

d) Klasa która zbierze największą ilość kasztanów wygrywa.

e) Kasztany muszą być przechowywane w suchym i chłodnym miejscu tak by mogły “oddychać” – nie należy ich zamykać w szczelnie zawiązanych torbach lub pudełkach, inaczej zepsują się i staną nieprzydatne.

f) Wychowawcy klas zobowiązani są do zapoznania dzieci z zasadami bezpieczeństwa zbierania kasztanów zwłaszcza przy drodze.

5. Czas trwania konkursu

Konkurs trwa w okresie od 02.10.2020 roku do 06.11.2020 roku.

6. Rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 06.11.2020r.

7. Komisja konkursowa

W skład Komisji wchodzi:

a) Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego: Paula Stachowicz i Iwona Skrzypczak

b) Przewodnicząca Zespołu Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej – Anna Kamyszek

8. Nagroda

Na klasę, która uzyska największy wynik czeka nagroda- „Bon niespodzianka”

Zapraszamy do udziału w konkursie

Samorząd Uczniowski