Konkurs ekologiczny pt.” Zwierzęta z recyklingu” rozstrzygnięty.

Uczniowie klas młodszych  wykonały pracę konkursową  – zwierzątko z materiałów wtórnych  nadających się do recyklingu.  Wszystkie prace były piękne i oryginalne. Dzieci wykazały się dużą kreatywnością i pomysłowością.  Okazuje się, że niewiele potrzeba, aby z niepotrzebnych rzeczy, stworzyć małe arcydzieła. Wybór był trudny. Gratulacje należą się każdemu uczestnikowi za chęci, pomysł i pracę włożoną w wykonanie.

O wynikach konkursu zadecydowało powołane w tym celu Jury;

I miejsce  W. Lubińska, H. Kaczmarek

II miejsce D. Mroziewcz, V. Starzyńska

III miejsce M. Chmielewska, M. Zabłocki

Jury postanowiło wyróżnić 4 prace:

M. Budek, K. Mielcarz, Wielewski, I. Wielewski,

 

Gratulujemy zwycięzcą i wyróżnionym, a wszystkim dzieciom dziękujemy za udział.

Dziękujemy również Radzie Rodziców za ufundowanie nagród rzeczowych.