Informacja Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku ws. wycieczek szkolnych

W dniu 09.03.2020r do szkoły wpłynęła informacja następującej treści:

Szanowni  Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie

przedszkoli,  szkół i placówek oświatowych województwa pomorskiego

W związku z obecną sytuacją związaną z zagrożeniem zakażenia  koronawirusem Wojewoda Pomorski i Pomorski Kurator Oświaty rekomendują nieorganizowanie wycieczek szkolnych, a także nieuczestniczenie w imprezach masowych, plenerowych i szkolnych do chwili ustania zagrożenia.

Pomorski Kurator Oświaty
Małgorzata Bielang

 

https://www.kuratorium.gda.pl/rekomendacje-w-sprawie-wycieczek-szkolnych/?fbclid=IwAR2-ZUPSHlFY6XIS2YNMASuCjBUf6H788dZzsYp_gYpS6tdYMi4_ic9v27g