Mamy to :)

We wrześniu 2023 nauczyciele naszej świetlicy przystąpili do  Ogólnopolskiego Konkursu pod hasłem: „Baw się i ucz! Świetlica szkolna przyjazna uczniowi” organizowanego przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.

Celem konkursu było zaprezentowanie świetlicy szkolnej jako miejsca do nauki, ale również zabawy. Warunkiem otrzymania tytułu było zrealizowanie zadań wyznaczonych przez organizatora konkursu. Wszystkie musiały zostać udokumentowane i przesłane do komisji konkursowej w formie sprawozdania wraz ze zdjęciami. Założone cele zostały osiągnięte. W wyniku realizacji zadań i po spełnieniu kryteriów przewidzianych w regulaminie konkursu w styczniu 2024 roku nasza szkoła otrzymała tytuł oraz  certyfikat honorowy „Baw się i ucz! Świetlica szkolna przyjazna uczniowi” .

   Jesteśmy bardzo dumni!!!